SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y18S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9H Henkilöstön ja verkostojen johtaminen, 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaVesterinen Soili
Muut opettajatKangastie Helena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm27.08.2019 - 31.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 8 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää esimiestyötä työyhteisössä sosiaalisen tuen ja terveyden edistämisen näkökulman huomioon ottaen. Hän osaa henkilöstöjohtamisen perusteet ja menetelmät. Opiskelija osaa käyttää erilaisia esimiestyön menetelmiä ja työvälineitä työyhteisön kehittämiseen. Opiskelija osaa kehittää johtamistaitojaan ja työyhteisön yhteisöllisyyttä. Opiskelija tuntee ja osaa arvioida työhyvinvointia määrittäviä tekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Hän osaa toimia työyhteisössä työhyvinvointia edistävällä tavalla. Opiskelija osaa toimia verkostoissa terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän osaa kehittää ja uudistaa verkostoja ja kumppanuuksia yhteistyöverkostoissa ja terveyden edistämisen monialaisissa ryhmissä.

 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti, eettisesti ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti ja eettisesti

-eri näkökulmia huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia tavoitteellisesti, taitavasti, vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen syklimallilla.

-ryhmässä ja yksin oppiminen, reflektointi ja kehittävä arviointi.

Tutoriaalit, asiantuntijaluennot, ennakkotehtävä ja työpajatyöskentely.

Lähipäiville osallistuminen on välttämätöntä. Lähipäivät 27.8.2019 ja 26.-27.9.2019.

Materiaali

Ilmoitetaan lähipäivillä.

Opiskelijoiden tiedon haun ja käsittelyn kautta löytyvä materiaali.

Tiedon haussa ja käsittelyssä hyödynnetään monipuolisesti teoria-, käytäntö-ja kokemustietoa.

Sisältö

Henkilöstön johtaminen, perusteet ja menetelmät, työhyvinvoinnin edistäminen.

Esimiestyön menetelmät, verkostot.

Arviointi

Kehittävän arvioinnin mukaisesti: oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi. Arvioinnin kriteerit on kuvattuopetussuunnitelmaan. Tarkemmat kriteerit esitellään toteutus- ja arviointisuunnitelmassa.

 Palaa