SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y18S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799YOP Opinnäytetyö, 30.00 op, 800 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/18003
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy1/2019-2020, Syksy2/2018-2019, Syksy2/2019-2020, Kevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatHannola Heikki, Liu Taina, Partanen Riikka, X X-OPEYAMK-TEROI
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.08.2018 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika22.08.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 20 op
T&k-integraatio 30 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa ja johtaa itsenäisesti oman alan työelämän tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hän osaa soveltaa opinnäytetyössään alansa näyttöön perustuvaa tietoa ja valita perustellusti soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä työelämän kehittämistehtävään. Opiskelija kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työssään. Hän osaa arvioida ja opponoida tutkimusyhteisömäisesti opinnäytetöitä taustan, toteutuksen, tulosten ja raportoinnin suhteen. Hän osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäytteen, jolla hän osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen kielen taitoa.

Opintojakson ydinsisältö:

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit on kuvattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaassa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Palautuspäivät Moodleen

Seminaarit

Aihepaperin palautus 6.9.2018

Aiheseminaari 13.9.2018

Opinnäytetyösuunnitelman palautus 3.1.2019

Suunnitelmaseminaari 10.1.2019

Esityksen palautus 13.5.2019 ja 19.8.2019

Väliseminaarit 16.5.2019 ja 26.8.2019

Esitarkastusversion (ehdotus valmiista työstä) palautus 31.10.2019 Moodleen.

Mediatiedotteen laatiminen.

Valmiin työn palautus viikkoa ennen esitysseminaaria. Opiskelija huomioi palautuksen myös työn opponoijalle.

Posteri opinnäytetyöstä.

Valmiin työn esitys 2.-3.12.2019 tai YAMK -seminaarissa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Materiaali
Sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä noudatetaan Lapin AMK:n YAMK -opinnäytetyöopasta, jossa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eri vaiheet ja sisältö.

Kypsyysnäytteenä laaditaan opinnäytetyötä esittelevä mediatiedote ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti.

Arviointi

Opinnäytetyön arviointi suoritetaan numeraalisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaan (2018-2020) kriteeristön mukaisesti.

Kypsyysnäyte arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty.

 Palaa