SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31YH18S/Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
OpintojaksoY9992B Osaamisen johtaminen, 5.00 op, 133 h
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatHyry-Honka Outi, Jääskeläinen Arja, Keskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika22.08.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida organisaation osaamistarvetta ja -vajetta. Hän osaa kehittää omaa ja ihmisten osaamista alueen ja/tai organisaation tärkeimpänä voimavarana. Hän hallitsee osaamisen johtamisen prosessin, kykenee toteuttamaan osaamisen arviointia ja pystyy laatimaan strategiaan pohjautuvia osaamista koskevia kehittymissuunnitelmia. Hän osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida osaamisen johtamisen menetelmiä työympäristössä. Hän osaa hyödyntää innovaatioiden tuottamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa alueen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Osaamisen johtamisen käsitteet ja -menetelmät
  • Osaamisvajeen ja -tarpeen arviointi
  • Yksilölliset ja yksikkökohtaiset kehittymissuunnitelmat
  • Innovaatiot osana organisaation kehittämistä
  • Yrittäjämäinen toimintatapa
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa kartoittaa organisaationsa ja työyksikkönsä osaamista ja tukea mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää osaamisen johtamisen menetelmiä ja osaa soveltaa yrittäjämäistä toimintatapaa kehittämisessä.

Osaa analysoida ja kehittää organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja edistää mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja yrittäjämäistä toimintaa alueen ja/tai organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaa itsenäisesti arvioida, kehittää ja johtaa monipuolisesti organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja täyttää mahdollisen osaamisvajeen organisaation strategian mukaisesti. Osaa luovasti johtaa, käyttääja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiäjakehittää yrittäjämäistä toimintaa organisaatioissa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on kaikille pakollinen.

Verkossa toteutettavat kaikille yhteiset opinnot 14.1.2019: PBL-aloitustutoriaali

Verkossa toteutettavat kaikille yhteiset opinnot 11.2.2019: PBL-lopetustutoriaali

Ryhmäessee ja audiovisuaalinen esitys

Materiaali

Itsenäisen ja pienryhmän tiedonhakuun pohjautuen.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Osaamisen johtamisen käsitteet ja -menetelmät
  • Osaamisvajeen ja -tarpeen arviointi
  • Yksilölliset ja yksikkökohtaiset kehittymissuunnitelmat
  • Innovaatiot osana organisaation kehittämistä
  • Yrittäjämäinen toimintatapa
Arviointi

Ryhmäessee: Numeraalinen arviointi, arviointiasteikko 1-5.
Ryhmäesseen tuottamisprosessin arviointi (tuutor-opettaja)

Audiovisuaalinen esitys: Hyväksytty/hylätty

Itse- ja vertaisarvioinnit:

Itsearviointi: lomake, numeraalinen arvio & sanallinen perustelu. Arviointi kohdistuu koko opintojakson aikaiseen toimintaan (ml. ryhmätyö).

Vertaisarviointi: lomake, numeraalinen & lyhyt sanallinen perustelu. Opiskelija arvioi ryhmänsä jokaisen jäsenen toiminnan ryhmäesseen tuottamisen aikana. Arviointiasteikko 1 - 5.

Viisiportainen arviointitaulukko:

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Osaa kartoittaa organisaationsa ja työyksikkönsä osaamista ja tukea mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää osaamisen johtamisen menetelmiä ja osaa soveltaa yrittäjämäistä toimintatapaa kehittämisessä.

Osaa melko hyvin kartoittaa organisaationsa ja työyksikkönsä osaamista ja tukea melko hyvin mahdollisen osaamisvajeen täyttymistä.

Osaa melko hyvin käyttää osaamisen johtamisen menetelmiä ja osaa soveltaa melko hyvin yrittäjämäistä toimintatapaa kehittämisessä.

Osaa analysoida ja kehittää organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja edistää mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja yrittäjämäistä toimintaa alueen ja/tai organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaa oikein hyvin analysoida ja kehittää organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja edistää mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä.

Osaa oikein hyvin käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja yrittäjämäistä toimintaa alueen ja/tai organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaa itsenäisesti arvioida, kehittää ja johtaa monipuolisesti organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja täyttää mahdollisen osaamisvajeen organisaation strategian mukaisesti. Osaa luovasti johtaa, käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja kehittää yrittäjämäistä toimintaa organisaatioissa.

 Palaa In English