SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoVV1B Ruotsin aktivointi, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus, verkkototeutus/17008
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaRajaniemi Pia
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Tunnit Adobe Connectin kautta.Opiskelijan itsenäistä työtä noin 50 tuntia. Läsnäolovelvollisuus 80%.

Materiaali

Kurssimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalina kannattaa käyttää sanakirjoja sekä halutessa oppikirjaa Reflex, Uppdatera din svenska mm. Keuruu 2011.

Sisältö

Kurssilla kerrataan yleissanastoa ja peruskielioppia (verbit, päälauseen sanajärjestys, substantiivit, adjektiivit, pronominit, lukusanat ja sivulauseen sanajärjestys). Opitaan kertomaan itsestä ja opinnoista. Opitaan jo myös kaupan alan sanastoa.

Arviointi

Kurssilla täytyy suorittaa hyväksytysti tentti tai vastaava, suullinen esitelmä ja pieni aine.

Arviointi perustuu valtakunnallisiin ruotsin puhumisen ja kirjoittamisen taitotasokuvauksiin.

 In English