SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVVV2015 Virkamiesruotsi, 3.00 op, 80 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018
VastuuopettajaRajaniemi Pia
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm06.02.2018 - 20.03.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika08.01.2018 - 05.02.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

3 op laajuinen ruotsin kurssi kaupan ja kulttuurialan opiskelijoille, joilla on valmistuminen lähellä ja ruotsin kurssi on suorittamatta

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön. Hän osaa myös kirjoittaa ammattiin liittyvää kielen perusrakenteiden mukaista sisällöllisesti ehyttä tekstiä.

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (424/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1 – B2.

 
Arviointikriteerit

Osaaminen

Ammatillisen profiilin esittelytaidot, työyhteisöosaaminen ja tiedonhakutaidot

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy ruotsin kielellä tavallisimmista opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista ja osaa hakea tietoa helppolukuisista lähteistä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy kohtalaisen hyvin opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän osaa hakea ja ymmärtää tietoa alan kirjallisista lähteistä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kieltä monipuolisesti opintoihinsa ja ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa ja kirjoittaa vaivattomasti ja asianmukaisella tyylillä ammattialaansa liittyviä tekstejä. Hän osaa hakea ja jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri lähteistä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opetus tapahtuu Adobe Connectin kautta yleensä kahtena iltana viikossa (tiistai ja torstai) kello 17.00-19.30. Aikataulu seuraava:

vk 6 ti 6.2. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
    to 8.2. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
vk 8 ti 20.2. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
    to 22.2. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
vk 9 ti 27.2. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
    to 1.3. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
vk 11 ti 13.3. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
       to 15.3. kello 17.00-20.30 (4 oppituntia)
vk 12 ti 20.3. kello 17.00-19.30 (3 oppituntia)
yhteensä 28 tuntia
Materiaali ja tehtävänpalautus Moodlessa.
Materiaali

Materiaali Moodlessa. Oheismateriaalina voi käyttää Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor -oppikirjaa ja/tai Reflex Uppdatera din svenska -oppikirjaa + sanakirjoja.

Sisältö

Oma tausta ja opiskelu, ammatista ja työtehtävistä kertominen, työnhaku, yleisimmät ammattialan viestintätilanteet.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen (T/H), taitotaso kohdassa Osaamistavoitteet ja teemat.

Ruotsin taitotasokuvaukset

 Palaa In English