SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV5N Kivun hoito, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatNousiainen Anna-Leena, Rahkola Erja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.03.2019 - 21.05.2019
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 24 
Ilmoittautumisaika05.02.2019 - 22.02.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:
Opiskelija tunnistaa kivunhoitoa ohjaavan arvoperustan, sekä tietää kivunhoitoa ohjaavat lait ja asetukset. Hän tietää ja tunnistaa erilaisiin kivun syntymekanismeihin liittyvät oireet ja ilmaukset osana potilaan kipukokemusta. Opiskelija osaa näyttöön perustuvat kivun ja toimintakyvyn arviointimenetelmät. Hän tietää tärkeimmät kivunhoitomenetelmät ja hoitovälineet sekä osaa käyttää niitä omalla substanssialueellaan turvallisesti. Hän osaa toteuttaa kivunhoidon dokumentointia niin, että kivunhoidon suunnittelu ja toteuttaminen on tavoitteellista, tietosuojan- ja turvan mukaista sekä tehokasta. Opiskelija osaa konsultoida kivun hoidon ongelmatilanteissa.
Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:
•Moniulotteinen kipu ja kivunhoidon arvoperusta
•Kivunhoitoa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset
•Kivun hoidon palveluketjut
•Moniammatillinen päätöksenteko kivun hoidossa
•Kivun arviointi ja mittaaminen
•Farmakologiset ja ei-farmakologiset kivun hoitomenetelmät
•Kivun hoidon kirjaaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Huom. Opintojakso toteutetaan moniammatillisena toteutuksena. Ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautuneista kootaan 24 opiskelijan ryhmä, siten että moniammatillisuus toteutuu.

Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä tammikuuhun 2019 mennessä 90 opintopistettä (opintopistekertymä tarkitetaan ennen opintojaksolle hyväksymistä).

Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla on 100% läsnäolovelvollisuus kaikille AC-tunneille.

OPINTOJAKOLLE OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSENÄ on hyväksytysti suoritettu ennakkotehtävä (ohjeistus ennakkotehtävään lähetetään opintojaksolle hyväksytyille viikolla 11) --> TEHTÄVÄ PALAUTETAAN MOODLEEN

Opintojakso toteutetaan PBL- menetelmällä verkko-opintoina AC-järjestelmän kautta ja Moodle oppimisalusta hyödyntäen (kurssiavain lähetetään sähköpostilla opintojaksolle hyväksytyille ennen opintojakson alkua).

Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla tulee olla toimiva yhteys (ääni ja puhe- toiminnot).

Toteutusaikataulu

25.3.2019klo 16.30 - 17.15 Ohjeistus AC:n käyttöön (eOppimispalvelut)

26.3.2019 klo 15.30- 16.00 PBL-ohjistus

               klo 16.00 - 17.30 AloitustutoriaaliSykli 1

               klo 17.30 - Tutoriaaliryhmän säännöt

2.4.2019 klo 17.00 - 18.30 AC-lähityöskentely

4.4.2019 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

9.4.2019 klo 16.30 - 18.00Lopetustutoriaali 1 ja klo 18.15 - 19.45 Aloitustutoriaali 2

16.4.2019klo 16.30 - 18.00 AC-lähityöskentely

18.4.2019 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

23.4.2019 klo 16.30 - 18.00 Lopetustutoriaali 2 ja klo 18.15 - 19.45 Aloitustutoriaali 3

29.4.2019 klo 16.30- 18.00 AC-lähityöskentely

29.4. 2019 klo 18.15- 19.45 AC-lähityöskentely

2.5.2019 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

7.5.2019 klo 16.30 - 18.00 lopetustutoriaali 3 ja klo 18.15 - 19.00 AC-lähityöskentely

16.5.2019klo 16.00 mennessä Postereiden palautus

21.5.2019 klo 16.30 - 19.45AC-lähityöskentely

Materiaali

Terveysportti

 • Oppiportti: Kivunhoito- verkkokurssi

 • Käypä hoito: Kipu22.8.2017

 • Oppiportti. Duodecimin kirja: Fysiatria

 • Oppiportti. Duodecimin kirja: Kipu

 • Oppiportti. muut Duodecimin kirjat soveltuvin osin

 • Lääkärin tietokanta

 • Sairaanhoitajan käsikirja

 • Duodecim lääketietokanta & Lääkkeet ja hinnat - tietokanta

Terveyskylä.fi; Kivunhallintatalo

LSHP:n hoitoketjut: www.lshp.fi

Granström, V. 2010. Kipu ja mieli. Edita Publishing Oy.

Eslander, A-M. 2003. Kivun psykologia. WSOY.Salanterä, S.,Hagelberg, N., Kauppila, M., Närhi, M. 2006. Kivun hoitotyö. WSOY.

Heikkilä, A. 2009. Siunattu kipu. Rasalas-kustannus.

Kalso, E., Haanpää, M., Hamunen, K., Kontinen, V., & Anneli Vainio (toim.) 2018. Duodecim.

Miranda, H. 2016. Ota kipu haltuun

Parkkinen M-L, Näkymätön kipu

Vainio, A. 2009. Sattuu! Kroonisen kivun hallinta. Duodecim.

Vainio, A. 2007. Nimeä vailla. Kohtaamisia kivun kanssa. Kirjapaja.

Väistö A & Karlsson, J. 2014. Krooninen kipu ja seksuaalisuus

Wall, P. 2000. Kivun anatomia. Art House

Sisältö
 • Moniuloitteinen kipu ja kivun arvoperusta

 • Kivun hoitoa ohjaavat lait ja asetukset sekä suositukset

 • Kivun hoidon palveluketjut

 • Moniammatillinen päätöksenteko kivun hoidossa

 • Kivun arvioiminen ja mittaaminen

 • Farmakologiset ja ei-farmakologiset kivun hoitomenetelmät

 • Kivun hoidon dokumentointi

Arviointi

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on vaaditun ennakkotehtävänhyväksytty suorittaminen ja palauttaminen Moodlen palautuskansioon ennen PBL-infotuntia.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikille AC-tunneille osallistumisen 100%:sti toimivien AC-yhteyksen avulla (ääni ja kuva), tutoriaalitiedonhakutehtävien suorituksen ja hyväksytyn pienryhmätehtävän suorittamisen sekä vertaisarvioinnin

Arviointi: Hyväksytty (H)- Hylätty (0)

 In English