SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
Opintojakso3K3433 Luova koneensuunnittelu, kirjatentti, 3.00 op, 80 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija oppii luovan koneensuunnittlun metodeja sekä ymmärtää niiden soveltamisen merkityksen koneensuunnittelussa.

Tenttipäivä: 4.12.2017 klo 17 - 20.00

Kirjatentti Moodlessa. VAIN kone päivä/aiko 2vsk. eteenpäin. Ei 1. vsk oppilaille.

Ohjeet löytyvät Moodle-sivustolta.

Moodle: Luova koneensuunnittelu kirjatentti

Kurssi avain: kosukirja

Materiaali

- Kirjan nimi: Luova koneensuunnittelu

- Tekijä: Jorma Tuomaala

- Julkaisuvuosi: 1995

- ISBN 951-9004-62-9

- Kirjan nimi: Luova koneensuunnittelu

- Tekijä: Jorma Tuomaala

- Julkaisuvuosi: 1995

- ISBN 951-9004-62-9

Sisältö

KOEALUE:

Luku 1 Johdanto (s. 1-3)

Luku 2 Intuitio - Ihmisen tietojenkäsittely (s. 4-20)

Luku 5 Intuitiivinen koneensuunnittelu (s.44-51, 5.1.4 on viimeinen luku, joka tulee mukaan)

Luku 6 Intuitiivisen ja systemaattisen metodin vertailu (s. 75 - 95)

Luku 7 Intuitiivisen suunnittelutoiminnan organisointi (s. 110-113, 7.1.4 on viimeinen luku, joka

tulee mukaan + s.(121 - 126) alkaa luvusta 7.3, luku 7.3.5 viimeinen, joka tulee mukaan)

Luku 8 Suunnittelijan kehittyminen (s. 126 - 136, luku 8.3 viimeinen, joka tulee mukaan)

--> YHTEENSÄ N. 65 sivua

Koe: 4 kysymystä á 6p = maksimi pistemäärä 24p

Arviointi

Asteikko 0 - 5 koetuloksen perusteella

 In English