SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
Opintojakso3K3434 Konstruktiotekniikan perusteet (kirjatentti), 3.00 op, 80 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kirjatentti Moodlessa 20.11.2017 klo 17-20.00

TENTTI ON TARKOITETTU VAIN AIKUISOPISKELIJOILLE !!!

KURSSI: Konstruktiotekniikan perusteet kirjatentti AIKO

AVAIN: aikokirja

Materiaali

Materiaali Moodlessa

Sisältö

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tuotesuunnitteluprosessin kulun sekä suunnittelutyön perussääntöjä ja työkaluja.

Opiskelija ymmärtää normaalin suunnitteluprosessin kulun osata tuotekehitysprosessia.

Opiskelija kertaa yleisimmät piirustus- ja mitoitussäännöt suunnitteluprosessissa.

Kurssissa käydään myös lävitse standardoinnin, tuotesuojauksen ja ergonomian merkitys tuotesuunnittelussa ja konstruktiotekniikassa.

Arviointi

Arviointi 0 - 5. Arviointi tentin pistemäärän perusteella.

 In English