SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
Opintojakso3S2959 Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus, 3.00 op, 80 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatPetäjäjärvi Aila
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 26.11.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelussa huomioitavat määräykset, erilaiset aurinkosähköjärjestelmät jajärjestelmien komponentit. Aurinkosähköjärjestelmän tehon määritys, asennustarvikkeiden valinta ja asennustekniset seikat sekä järjestelmien huolto ja ylläpito.

 
Arviointikriteerit

Moodletentti asteikolla 0 - 5.

 
Pedagogiset järjestelyt

ST käsikirja 40, Moodletenttinä 26.11.2018 klo 17-20:00. Käsikirja löytyy Severistä. Severin tunnukset lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille (jollei ei ole sähkön opiskelija)ja hyväksytyille.

Vastaukset tulee perustua lähteeseen ja niissä osoitetaan omaa perehtyneisyyttä aihepiiriin. Vastaukset tulee olla laajempi kokonaisuuksia (ei copy-paste vastauksia).

Materiaali

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40

Sisältö

Aurinkopaneelien toimintaperiaate

Lyhenteet, määritelmät

Lait, standardit, määräykset ja ohjeet

Järjestelmät, laitteet ja käsitteet

Hankkeen arviointi

Suunnittelu

- suunnittelun apuvälineet, Finsolar-kannattavuuslaskuri, PVGIS-laskuri, SMA Sunny Design -palvelu

Asentaminen

Käyttö, huolto ja ylläpito

Arviointi

Moodlen tentin tulokset arvioidaan asteikolla 0 - 5. Vastaukset tulee olla itsenäisesti ja omin sanoin tuotetteja (ei suoria kopioita). Kysymykset korostavat laajempaa ja syvällisempää ymmärtämystä aihepiiristä, jolloin vastaus yleensä ei löydy suoraan yhdestä kohden käsikirjaa.

 In English