SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0015 Myötätuulta opintoihin - sujuvuutta opiskeluun, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatHonkela Tuovi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Myötätuulta opintoihin - sujuvuutta opiskeluun - opintojaksolla käymme läpi luentojen ja harjoitusten kautta opiskeluun ja niiden etenemiseen liittyviä kysymyksiä. Teemoja ovat mm. motivaatio, keskittyminen, voimavarat, opiskelun haasteet, ajankäyttö ja tarttuminen.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

AC- luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät sekä loppuraportti ja itsearviointi välitehtävien pohjalta.

Opintojakson aikataulu:

KONTAKTIOPETUS Adobe Contact -etäopetusohjelman kautta

Luennot

22.10.2018klo 17-18.30

29.10.2018 klo 17-18.30

5.11.2018 klo 17-18.30

12.11.2018 klo 17-18.30

19.11.2018 klo 17-18.30

OPPIMISTEHTÄVÄ

Loppuraportin ja itsearvioinnin palautus Moodleen 7.12.2018 mennessä.

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

  1. VOIMAVAROJA OPISKELUUN.Opiskelukyvystä, voimavaratekijöistä sekä hyvän arjen elementeistä

  2. MOTIVAATIO HÄVÖKSISSÄ?Motivaatiosta ja opiskelun haasteista

  3. POTKUA OPISKELUUN!Ajankäytöstä ja aloittamisen vaikeudesta sekä omien opintojen haltuun ottamisesta

  4. MINÄ OPIN, SINÄ OPIT, ME OPIMME?Oman opiskelutavan löytämisestä ja yhdessä oppimisesta

  5. AIVOJUMPPAA ja PULMATILANTEITA.Mistä apua keskittymiseen ja opiskelun haasteisiin

Arviointi

Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka pohjautuu jokaisen tunnin jälkeen jaettaviin välitehtäviin sekä itsearviointiin.

Arviointiasteikko:Hyväksytty / Täydennettävä

 In English