SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0016 Oman elämän käsikirjoitus, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipilä Maria
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika08.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oman elämän käsikirjoitus – opintojaksolla pohditaan omaan itseen ja tämän hetkiseen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää hyvinvointia edistäviä ja omaa jaksamista tukevia asioita omasta arjesta ja itsestä. Opintojakson teemoja ovat: oma elämäntarina, elämänhallinta, itsetunto ja minäkuva, ihmissuhteet, tunteet sekä voimavarat.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Adobe Connect - luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät sekäniiden pohjalta pohtiva essee opintojakson teemoihin liittyen.Opintojakson aikataulu:

Kontaktiopetus Adobe Connect -etäopetusohjelman kautta

14.1.2019 klo 16.30-17 E-tuen Adobe Connect -info ennen varsinaisia tunteja Adobe Connect -luokassa.

14.1.2019 klo 17-18.30 Minun arkeni

21.1.2019 klo 17-18.30 Kuka peilistä katsoo?

28.1.2019 klo 17-18.30 Minä ja muut

4.2.2019klo 17-18.30 Tunteiden tuulimylly

11.2.2019 klo 17-18.30 Kohti oman näköistä elämää

OPPIMISTEHTÄVÄ

3.3.2019 pohtivan esseen ja itsearvioinnin palautus Moodleen

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali.

Sisältö
  1. Minun arkeni Hyvä arki ja arjen voimavaratekijät

  2. Kuka peilistä katsoo? Minäkuva, itsetunto ja itseluottamus

  3. Minä ja muut Sosiaaliset suhteet ja tukiverkostot

  4. Tunteiden tuulimylly Tunteiden ja ajatusten vaikutukset ja niiden käsitteleminen

  5. Ihan Hyvä Minä Kohti oman näköistä elämää

Arviointi

Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, pohtiva essee, joka pohjautuu jokaisen tunnin jälkeen jaettaviin välitehtäviin sekä itsearviointiin.

Arviointiasteikko:Hyväksytty / täydennettävä

 Palaa In English