SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0007 Saksa, peruskurssi 1, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatLummi Raija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm12.09.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tutustuu uuteen kieleen ja kulttuuriin alusta asti.

Teemoina on perusarkitilanteita, joissa opitaan samalla kielen rakenteita.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu Adobe C-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. AC-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. Tunnit AC:ssa eli uusi kontaktituntien välinen alkaen keskiviikko 12.9.2018. klo 17.00 alkaen, klo 16.45 eTuki-aloitusinfo.TimeEdit lukujärjestysohjelmasta opettajan lukujärjestyksestä.

Materiaali

Fahrplan -kirjasarja (Tammi), jossa on sekä teksti- että harjoituskirja. Opiskelija hankkii opintojaksoa varten kirjan, joka on materiaalina ja perustana opiskelussa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. Adobe Connect-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija osallistuu vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.

Fahrplan -oppikirjan (tekstit ja harjoitukset) kappaleet 1- 6 (7) riippuen opiskelijoiden oppimisen etenemisvauhdista.

Teemat: esittely, opiskelu, vieraan vastaanottaminen, työstä ja tehtävistä kertominen, perhesuhteet ja arkitilanteita kuten ruokailu.

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelijasaa opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A1.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 Palaa In English