SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0008 Saksa, peruskurssi 2, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatLummi Raija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.01.2019 - 08.05.2019
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija jatkaa uuden kielen opiskelua ja saksan kulttuuri- ja työelämätuntemusta.

Teemoina on perusarkitilanteita, joissa opitaan kielen rakenteita eteenpäin.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. AC-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

30.1.2018 klo 16.30 eTuki aloitusinfo Adobe Connect- esittely


30.1.2018 klo 17.00 Opintojakso alkaa opettaja Raija Lummin AC-luokassa


Opetus keskiviikkoisin klo 17.00-18.30, loppuen 8.5.2019.

Materiaali

Fahrplan -kirjasarja (Tammi), jossa on sekä teksti- että harjoituskirja. Opiskelija hankkii opintojaksoa varten kirjan, joka on materiaalina ja perustana opiskelussa.

Sisältö

Fahrplan -oppikirjan (tekstit ja harjoitukset) kappaleet 5 - 13 (14) riippuen opiskelijoiden oppimisen etenemisvauhdista.

Teemat: kotipaikan ja työn esittelyä, puhelintilanteita, perustasoisia osto- ja myyntitilanteihin tutustumista ja arkitilanteita kuten hotellihuoneen varaaminen ja matkustelu.

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelija on opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A1- A2 riippuen opiskelijan oppimisen etenemisestä.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat iLincin kautta), tehtävät ja tentti. A1-2 -tason alkeissa oleva kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 In English