SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV1K Espanja 1, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatMachado Rundgren Cláudia
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm17.08.2018 - 22.10.2018
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija omaksuu espanjan keskeistä sanastoa ja sen perusrakenteita. Hän oppii kielen ääntämisen perusteet ja saa valmiuksia selviytyä espanjan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tutustuu kohdemaiden tapakulttuuriin ja maantietoon.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opettaja Cláudia Machado Rundgren.

Adobe Connect
Moodle
Tentti

ALOITUS pe 17.8.2018 klo 16.15, jonka jälkeen opetuskerran viikossa pe klo 16.15-18.30.

Materiaali
Sisältö

Opiskelija oppii espanjan kielen alkeet, sen perusrakenteet ja tutustuu kielialueen kulttuuriin.

Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia espanjankielisiä tekstejä ja pystyy jossain määrin ilmaisemaan itseään sekä kirjallisesti että suullisesti espanjaksi.

Arviointi

Arviointiasteikko: hylätty - kiitettävä (5)

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 In English