SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR801MTYÖ Työelämän ajokortti, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaSyrjälä Niina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista ja kehittää työnhaun taitoja. Opintojakson aikana saat vinkkejä työnhakusi tehostamiseen ja CV:si kehittämiseen. Tutustut myös keskeiseen työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin sekä niiden merkitykseen käytännön työelämän ongelmatilanteissa. Opintojaksolla tutustut myös siihen, mitkä seikat pitävät työelämässä työhyvinvointia yllä ja kenen vastuuseen eri osa-alueet kuuluvat.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksolla työskennellään ohjatusti sekä itsenäisesti että ryhmissä.

Aloitusluento 5.6. klo 16-17, päätösluento 14.8.2018 klo 16-17. Muu luentomateriaali avautuu verkossa opintojen edetessä.

Materiaali
Sisältö

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista ja kehittää työnhaun taitoja. Opintojakson aikana saat vinkkejä työnhakusi tehostamiseen ja CV:si kehittämiseen. Tutustut myös keskeiseen työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin sekä niiden merkitykseen käytännön työelämän ongelmatilanteissa. Opintojaksolla tutustut myös siihen, mitkä seikat pitävät työelämässä työhyvinvointia yllä ja kenen vastuuseen eri osa-alueet kuuluvat.

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat:

 1. Taitavaksi työnhakijaksi

 2. Työelämän pelisäännöt

 3. Turvaa työuralle

Moduuli 1

 • Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa.

 • Opiskelija osaa laatia itselleen ajanmukaisen ansioluettelon.

 • Opiskelija tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä.

  Moduuli 2

 • Opiskelija tuntee lakeihin ja

  sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä.

 • Opiskelija tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen.

 • Opiskelija ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet.

 • Opiskelija ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä.

  Moduuli 3

 • Opiskelija tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

 • Opiskelija tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva mm. sairastumisen ja työttömyyden aikana.

Maksimiosallistujamäärä: 40 osallistujaa

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/ hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksolle määriteltyjen oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti, pienryhmätyöskentelyä ja vertaisarvioinnin suorittamista hyväksytysti, kirjalliseen aineistoon/verkkomateriaaliin tutustumista sekä itsenäistä työskentelyä.

 Palaa In English