SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoMGP504TL1 Mobiilipelituotantoprojekti, 10.00 op, 267 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotitoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaHannula Petri
Muut opettajatWesterlund Toni, X Tietotekniikka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.05.2018 - 30.08.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Mobiilipelituotantoprojekti kokonaisuudessa opiskelijat toteuttavat peliprojektin tiimissä käyttäen työkaluja projektin seurantaan ja substanssiosaamisen eteenpäin viemiseen. Peliprojekti suunnitellaan ideatasolta lopulliseksi mobiililaitteella toimivaksi pelituotteeksi. Peliprojekti toteutetaan valitulla pelimoottorilla. Peliprojektin lopputulos toimii iOS, tai Android käyttöjärjestelmällä olevilla puhelimilla. Opintojaksolla on HYVIN perustellusta syystä mahdollista toteuttaa perinteinen peli PC/OSX/Web-ympäristöön.

Aiemmin kesäpeliopinnot suorittaneet osallistuvat senioreina mukaan projektitiimeihin. Heillä on enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta sellaiseen suuntaan, että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. He pystyvät ohjaamaan ja auttamaan muuta projektitiimiä osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali

Materiaali on digitaalisessa muodossa ja koostuu pääasiassa videoista ja tutoriaaleista. Oppitunneilla käytetään myös kirjallisuutta, joka on saatavilla projektitiimien tiloissa.

Sisältö

- Pelisuunnittelu ja käsikirjoittaminen

- Pelitaide ( 3d-mallinnus, teksturointi, animaatio )

- Peliohjelmointi ( Unity3d, C# ( Full support ) / Blueprint / C++ ohjelmointi Unreal-pelimoottorilla ( partial Support )

- Pelituotanto

- Peliäänet

- Tiimityö ja työkalut

Arviointi

Arviointi pohjautuu opiskelijan tiiminä toteuttamaan projektiin ja hänen osaamiseensa projektissa. Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi tapahtuu peliprojektin läpiviennin kaikissa vaiheissa.
Arviointi kohdistuu sekä pelituotteeseen, että sen tekemiseen ja laatuun.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta.

Tiimiarviointi.

Yksilöarviointi.

 In English