SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T16S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T22A1 Basics of Mobile Technologies, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaKesti Aku
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Basics of Mobile Programming opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perustason mobiilisovelluksia. Opintojakson aikana perehdytään käyttöliittymien tekemiseen, mobiiliohjelmoinnin erityispiirteisiin, sovelluksen sisäiseen ja eri sovellusten väliseen tiedon välitykseen. Opintojaksolla opitaan myös datan ja tilatiedon hallintaan liittyviä tekniikoita.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Hyvä (3)

Opiskelija kykenee tekemään yksinkertaisia applikaatioita Android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia ja käytettävyydeltään toimivia applikaatioita android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät myös ulkoisia rajapintoja android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit ja harjoitustyö

Materiaali

Moodlessa jaettava materiaali

Kirjallisuus:

  • Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano)
  • Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Sisältö

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa laatia yksinkertaisia sovelluksia Android -kehitysympäristössä. Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • Android Studion käyttäminen
  • Layout, Activityt
  • Komponenttien elinkaari ja hallinta ohjelmointitasolla
  • Tapahtumien käsittely
  • Intentit
  • Fragmentit
  • Android sovellusten ohjelmointi, UI
  • Asetukset, stylet
Arviointi

Tyydyttävä (1)

Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Hyvä (3)

Opiskelija kykenee tekemään yksinkertaisia applikaatioita Android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia ja käytettävyydeltään toimivia applikaatioita android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät myös ulkoisia rajapintoja android-ympäristössä. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

 In English