SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR801M161 Ideatakomo II, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaLempiäinen Marja
Muut opettajatHarju-Myllyaho Anu
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimisnäkemykseen. Opinnon sisällöt rakentuvat työelämälähtöisten ongelmien tunnnistamiseen ja niitä ratkaistaan ideoinnin ja tiedonhaun avulla. Oppimista ja tiedonhankintaa tuetaan harjoituksilla ja työpajoilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan muun muassa tiedonhankinnassa, ryhmä- ja ideakohtaisessa työskentelyssä sekä työpajoissa.

Työmuotoina ennakkotehtävä, työpajatyöskentelyyn ja ohjaustapaamisiin osallistuminen, itsenäinen opiskelu ja portfolion laatiminen sekä sen esittely. Vertais- ja itsearvioinnit toteutetaan osana oppimisen ohjausta ja arviointia.

Ideatakomo-opinnot I ja II muodostavat 10 op:n opintokokonaisuuden, jonka opiskelija voi suorittaa kesäopintona. Opiskelija voi osallistua myös vain toiseen eli Ideatakomo I opintoon. Ideatakomo II:n sisältö ja toteutus on jatkoa Ideatakomo I opinnolle. Toteutuksen aikataulu täällä.

Materiaali

Idean kehittämiseen liittyvä kirjallisuus ja muu lähdeaineisto. Opiskelijan valitsema muu idean kehittämistä tukeva ja idean sisältöä täydentävä aineisto.

Sisältö
 • Ideoihin liittyvien mahdollisuuksien ja uusien näkökulmien tunnistaminen
 • Idea-aihion/idean sisällön jäsentäminen
 • Ideointi-, ennakointi- ja kehittämismenetelmiin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen idean jäsentämisessä
 • Ideaan liittyvän osaajaverkoston tunnistaminen ja rakentaminen
 • Ideaan liittyvän liiketoimintamallin hahmottaminen
Arviointi

Osaamistavoitteet ja teemat:

 • osaa tunnistaa osaamistaan ja toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia
 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
 • omaksuu ennakoivan otteen omassa työssään

Oppimisen arviointi (prosessiarviointi) tapahtuu ohjaus- ja palautekeskusteluissa, osaamisen arviointi (tuotosarviointi) portfoliossa osoitetun osaamisen avulla.

Oppimisen arviointi (prosessiarviointi) tapahtuu ohjaus- ja palautekeskusteluissa, osaamisen arviointi (tuotosarviointi) portfoliossa osoitetun osaamisen avulla. Osaamistavoitteiden mukaiset arvioinnin kohteet:

 • Oman osaamisen ja toimintaympäristön tarjoaman tiedon hyödyntäminen
 • Innovointi- ja kehittämismenetelmien hallinta
 • Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen
 Palaa In English