SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1568 Suuntaava työelämäprojekti 1, 6.00 op, 160 h
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatEtto Jaakko, Kukkola Marko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2018 - 20.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 07.09.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla toteutetaan sähkö-automaatiojärjestelmien oppimistehtävänä sähkö-automaatiolaitesuunnittelu ja toteutus. Laitesuunnittelussa noudatetaan hyvien sähkösuunnittelukäytänteiden dokumentaatiota ja suunnittelua. Suunnittelun tuloksena syntyvien dokumenttien perusteella toteutaan laitejärjestelmä. Sähköiset piirikaaviot ja piirrustukset toteutetaan Cadsilla, automaatiojärjestelmien ohjelmistot ja testaukset suoritetaan käytössä olevilla ohjelmistoilla (Simatic, metsoDNA, ABB AC800M. Projektiin kuuluu käytännön ammattienglannin harjoitukset ammattiaineopettajien ohjauksessa. Teknologiayrittäjyys omalla alalla, liiketoimintamahdollisuudet ja yrittäjyys.

 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5 projektin esitysten, tuotosten ja saavutettujen tavoitteiden perusteella.
Kiitettävä (5): Opiskelija osaa ja hallitsee kiitettävästi ryhmätyöskentelyn taidot ja tulokseen johtavan yhteistyön, osaa systemaattisesti toimia tiimissään tulos- ja ongelmanratkaisuhakuisesti, osaa huomioida oman toiminnan tiimin kannalta ja rakentaa yhteistyötä sisäisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin ansiokkaalla tavalla. On aktiivinen, oma-aloitteinen ja hankkii tietoja projektitehtävän suorittamiseen. Projektin tulokset, esitykset, tuotokset ja raportit ovat kiitettävää tasoa.
Hyvä (4-3): Opiskelija osaa hyvin ryhmätyöskentelyn taidot ja tulokseen johtavan yhteistyön, osaa systemaattisesti toimia tiimissään, osaa huomioida oman toiminnan tiimin kannalta ja rakentaa yhteistyötä sisäisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin kohtuullisella tavalla. On aktiivinen ja tietoja projektitehtävän suorittamiseen. Esitykset, tuotokset ja raportit ovat hyvää tasoa.
Tyydyttävä (2-1): Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja osaa tyydyttävästi tulokseen johtavan yhteistyön, ottaa osaa tiimin toimintaan, osaa tunnistaa oman toiminnan vaikutuksen tiimissä. Osallistuu projektitehtävän suorittamamiseen. Esitykset, tuotokset ja raportit ovat tyydyttävää tasoa.
.

 
Pedagogiset järjestelyt

- At first student select the aim of the project work

- list of project works, instructions and materials ( moodle)

-project plans, timetables, meetings, creation, design, conscruction, implementation, documentation, project reports, project presentation,... (teachers and laboratory engineer will help)

- work in laboratories, workshops and in teams

- inNovewber presentation of project works (whole group)

Materiaali

- Ohjeistus Moodlessa

- Projektityökohtaisesti materiaali paperilla, tiedostoina, moodlessa, internetissä.

- tuotoksena syntyvän materiaalin palautus moodleen

Sisältö

- Project work (group1-3 student)

- Student can select the project or suggest their own

- the aim of the project work is to develop skils of student and learning environments in laboratories.

Arviointi

Arviointi CDIO periaatteen mukaisesti huomioiden läsnäolo, aktiivisuus, ryhmätyöskentely, henkilökohtainen tekeminen ja tuotokset , ryhmän tuotokset, laadittu dokumentaatio, projektiraportti sekä projektin esittely ja osallistuminen esittelyseminaariin

- arviointiasteikko 0-5 opiskelijakohtaisesti

 In English