SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoVR702LL1 Omahoidon sähköiset palvelut, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaErola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet

 • opiskelija osaa kuvata sähköisten omahoitopalvelujen rakenteet ja tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen roolit omahoitopalvelujen tuottamisessa
 • opiskelija osaa tukea asiakkaan omahoitoa ja osaa hyödyntää siinä sujuvasti olemassa olevia sähköisiä palveluja
 • opiskelija osaa arvioida sähköisen asioinnin vaikutuksia asiakaskokemukseen

Sisältö

Sähköisten omahoitopalvelujen infrastruktuuri

 • omahoidon asiakkuus
 • omahoitoa tukevat sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäratkaisut
 • KanTa, KanSa ja eOmahoitopalvelut

Sähköiset omahoidon palvelut

 • asiakkaan oma terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy: riskitestit, tiedonhaku verkkoportaaleista,
 • asiakkaan omahoito ja hoidon seuranta: eOmahoito, terveystili, omien mittaustulosten tallennus ja tarkastelu, hyvinvointitarkastus, oirearviointi
 • asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyö hoidon toteutuksessa ja seurannassa: oirearviointi, hoidontarpeen arviointi, hoito-ohjeiden antaminen, ohjaus, reseptit, laboratoriotulokset, hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointivalmennus

Sähköisen asioinnin vaikutusten arviointi asiakaskokemukseen

 • vuorovaikutus asiakkaan ja ammattilaisen välillä
 • nettietiketti
 • sähköisen asiakkuuden onnistumisen arviointi

Opetusmenetelmät: verkko-opetus, kirjallisuuteen, hankeraportteihin ym. tutustuminen, harjoitukset (asiakkaiden eOmahoitocaset)

Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, tehtävien ja harjoitusten tekeminen, kirjallinen tutkielmaessee

 
Arviointikriteerit

Arviointi: hyv/hyl

 
Pedagogiset järjestelyt

- Opintojakson toteutusvastuu Kajaanin amk

- Korkeakoulujen yhteistyösopimuksella toteutettava opintojakso, ilmoittautuessaan opiskelija antaa luvan henkilötietojensa siirtämiseen vastuukorkeakoululle

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English