SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL120 Rakentamisen kiertotalous, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaPoikajärvi Janne, Ryynänen Kai, Vatanen Mikko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm29.05.2018 - 31.08.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden periaatteisiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy rakentamisen kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opiskelussa on mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:

 • Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit

 • Rakennetun ympäristön materiaalivirrat

 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus

 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

 • Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää viisi hyväksytysti suoritettua harjoitustehtävää sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K

Opiskelija hallitsee opintojakson aiheiden perusasiat. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on tarkoitettu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoille ja se soveltuu minkä tahansa opintovuoden yhteydessä toteutettavaksi. Opintojakso toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä suoritettavana itsenäisenä opiskeluna.

Oppimisen tukena toimivat ohjaustapaamiset Adobe Connect -ympäristössä.

 • vko 22: AC-tapaaminen 29.5. klo 17:15-20:00
 • vko 23: AC-tapaaminen 4.6. klo 17:15-20:00
 • vko 24: AC-tapaaminen 14.6. klo 17:15-20:00
 • vko 33: AC-tapaaminen 16.8. klo 17:15-20:00

Opintojakson aikana tehdään viisi palautettavaa harjoitustehtävää.

Opintojakso päätetään loppuseminaariin, jossa esitetään työskentelyn keskeisiä tuloksia.

 • vko 35: Jokiväylä 11 (tarvittaessa etäyhteys) 29.8. klo 9:15-14:00
Materiaali

Digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja ohjaustapaamisten yhteydessä jaettava oppimismateriaali.

Sisältö

Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit

 • Kiertotalouden lähtökohdat ja painopistealueet
 • Rakennetun ympäristön kiertotalous
 • Arvonluonnin uudistaminen kiertotalouden avulla

Rakennetun ympäristön materiaalivirrat

 • Materiaalivirtojen määrät ja hyödyntämisen potentiaali
 • Yhdyskunnan jätehuolto, maa-ainesten läjitys, vaaralliset jätteet
 • Rakennustyömaan jätehuollon suunnittelu

Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus

 • Resurssitehokkuuden tavoitteet (mm. EU:n resurssitehokkuuden tiekartta)
 • Lainsäädännölliset näkökulmat, määräykset yms.
 • CE-merkinnät, tyyppihyväksynnät ym. tuotemarkkinoiden reunaehdot

Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

 • Nykytila rakentamisen kiertotaloudesta
 • Visio/näkymät lähitulevaisuuden kehityksestä ja uusista mahdollisuuksista
 • Strateginen suunnittelu ja idean jalostaminen osaksi liiketoimintaa

Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu

 • Rakentamisen elinkaariajattelu
 • Kestävän rakentamisen osa-alueet
 • Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristövaikutusten arviointi
Arviointi
 In English