SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL121 Rakentamisen kiertotalous -projekti, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatPoikajärvi Janne, Ryynänen Kai, Vatanen Mikko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm29.05.2018 - 31.08.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen.Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on tarkoitettu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoille ja se soveltuu minkä tahansa opintovuoden yhteydessä toteutettavaksi.

Opintojakson aikana tehdään tapauskohtaisesti määriteltävä, lähtökohtaisesti yrityksen toimeksiantoon pohjautuva kiertotalouden kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän valinnassa huomioidaan aiheen työelämäläheisyys ja tarvelähtöisyys. Opiskelija aloittaa projektin toteutuksen laatimalla projektisuunnitelman annetun mallin mukaisesti. Projektisuunnitelman hyväksyy ohjaava opettaja.

Oppimisen tukena toimivat ohjaustapaamiset Adobe Connect -ympäristössä.

  • vko 22: AC-tapaaminen 29.5. klo 17:15-20:00
  • vko 23: AC-tapaaminen 4.6. klo 17:15-20:00
  • vko 24: AC-tapaaminen 14.6. klo 17:15-20:00
  • vko 33: AC-tapaaminen 16.8. klo 17:15-20:00

Opintojakso suoritetaan yksilö- tai ryhmätyöskentelynä ja kehittämistehtävän tuotoksena on projektiraportti.

Projektityön keskeisimmät tulokset esitetään loppuseminaarissa.

  • vko 35: Jokiväylä 11 (tarvittaessa etäyhteys) 29.8. klo 9:15-14:00
Materiaali

Digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja ohjaustapaamisten yhteydessä jaettava oppimismateriaali.

Sisältö

Aiheiden valinnassa voidaan lähtökohtaisesti tukeutua Rakentamisen kiertotalous -opintojakson sisältöihin, kuten:

  • Kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
  • Materiaalivirtojen hyödyntämisen suunnittelu
  • Kiertotalouden ohjausjärjestelmien merkitys
  • Kiertotalousvision luominen, liiketoiminnan alustava suunnittelu
  • Elinkaaren resurssitehokkuuden arviointi

Myös muut kiertotaloutta edistävät näkökulmat ovat mahdollisia.

Arviointi
 In English