SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR51R16S/Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501R17 Svenska för byggnadsingenjörer, 4.00 op, 107 h
PERUSOPINNOT
ToteutusRyhmäjako a/b/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaLampela Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön.

Opintojakso täyttää Kielilain (kielilaki 424/2003) edellyttämän suullisen ja kirjallisen taidon, jotka arvioidaan T/H. Arvosanat 1–3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4–5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin taitotasokuvaukset: Ruotsin taitotasokuvaukset

 
Arviointikriteerit

T (1) Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.

T (2) Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.

H (3) Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena ja sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä tuntee ja hakee tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

H (4) Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.

K (5) Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetus.

Materiaali

Moodle

Oppikirja: Flexteknik suositeltava

Sisältö

Opiskelu ja työelämä

Ammattisanastoa

Yritysmaailma ja kommunikaatio

Keskeisten kielioppiasioiden kertausta

Arviointi

Hyväksytty arviointi 1-5, edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä suullisen ja kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista.

Virkamiesruotsin arvioinnissa arvosanat 1-3 = tyydyttävä

4-6 = hyvä

 In English