SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK71S19S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL18 Asiakastyöosaaminen, 15.00 op, 400 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
  • osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
  • osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
  • osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:

Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) jakirjallinen ammattianalyysi.

Arviointi
 Palaa In English