SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL52 Talousosaamisen perusteet ja talousmatematiikka, 10.00 op, 267 h
Liiketalouden osaamisen näytöt
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2017-2018
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajatNiemi Hannele, Ovaskainen Antti, Syrjälä Niina
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.03.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika20.03.2018 - 26.03.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää tietoa liiketoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Tunnet kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaat arvonlisäverotuksen perusteet. Osaat tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketaloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit:

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Yritystoiminnan tuloksellisuuden ymmärtäminen

Tiedät kannattavan toiminnan muodostumisen periaatteet ja osaat laskea tunnusluvut.

Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen. Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa ja tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella.

Tunnistat kehittämisen kohteet tunnuslukujen perusteella ja osaat esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Talouden raportointi ja tulkinta

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta tyydyttävästi.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyödyntäen taulukkolaskentasovellusta monipuolisesti.

Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Osaat ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyödyntäen taulukkolaskentasovellusta monipuolisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näytön ennakkotehtävät 8.4.2018, osaamisen näyttö 14.4.2018.

Materiaali

Ennen ennakkotehtävän aloittamista tutustu tarvittaessa kirjanpitolain (30.12.1997/1336), kirjanpitoasetuksen (30.12.1997/1339) ja osakeyhtiölain (21.7.2006/624) säädöksiin.

Sisältö
Arviointi

Arviointikohde

Hylätty (0)Tyydyttävä (1)Tyydyttävä (2)Hyvä (3)Hyvä (4)Kiitettävä (5)

Yritystoiminnan tuloksellisuuden ymmärtäminenEt hallitse talouden perusasioita.
Tiedät kannattavuuden tunnuslukujen merkityksen yritystoiminnassa.

Tiedät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen periaatteet ja osaat laskea tunnusluvut.

Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen periaatteet ja osaat laskea tunnusluvut oikein.Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen. Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa ja tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella.Tunnistat kehittämisen kohteet tunnuslukujen perusteella ja osaat esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Talouden raportointi ja tulkinta

Et osaa tehdä ja tulkita yrityksen taloudellisia raportteja ja laskelmia. Sinulla ei ole taitoja hyödyntää yrityksen taloustietoa.

Et osaa laskea ja ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä.

Tiedät kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen liiketoiminnassa ja osaat tehdä avustettuna pk-yrityksen kirjanpidon.

Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon perustasolla ja tiedät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Opiskelija tietää ja tuntee talousmatematiikan käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja ja tilinpäätöksen ja osaat hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa.

Opiskelija osaa etsiä ratkaisuja talousmatematiikan ongelmiin tarkoituksenmukaisesti.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Opiskelija osaa hyödyntää talousmatematiikkaa talousosaamisen ongelmien ratkaisuun ja ymmärtää tulosten merkityksen.

Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä lähes virheettömästi ja soveltaa saatuja tuloksia.

Opintokokonaisuuden arvosanasta 70% muodostuu talousosaamisesta ja 30% talousmatematiikasta.

Talousosaamisen arvosanasta ennakkotehtävien osuus on 60% ja näytön osuus 40%.

Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

 Palaa In English