SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M18K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML31 Tuoteosaaminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaVankka Merja
Muut opettajatLaitinen-Tolonen Aulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 20.03.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tunnistaa tuoteosaamisen merkityksen matkailuliiketoiminnassa ja tuntee erilaisia tuote- ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Hän osaa hyödyntää konseptoidun matkailutuotteen osatekijöitä ja kehittää asiakas- ja kohderyhmälähtöisiä matkailupalveluja ja -tuotteita. Opiskelija tuntee tuotekonseptien kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä monipuolisesti ja perustellusti. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti ja perustellusti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen osatekijöitä pääpiirteissään. Opiskelija osaa kuvata kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen osatekijöitä heikosti. Opiskelija tunnistaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä eikä matkailutuotteen osatekijöitä. Opiskelija ei tunnista kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita eikä menetelmiä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Jakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Luentoja pidetään lähipäivillä sekä AC-luentoina.

Tehtäviä tuotetaan yksin ja ryhmissä. Alussa on ennakkotehtävä yksilötehtävänä. Isompi oppimistehtävä toteutetaan pienryhmissä. Osaamisen tuloksena syntyneitä palvelutuotteita esitellään kevään seminaarissa käyttäen esitysgrafiikkaa.

Arviontiin liittyy myös ryhmä/vertaisarviointia.

Materiaali

Materiaalit esitellään jakson alussa.

Sisältö

- Tuote/yhteiskehittämisen menetelmät

- Asiakaslähtöisten palvelutuotteen rakentaminen

- Annoskortti hinnoittelun välineenä

- Arvonlisävero hinnoittelussa

- Tuotekortti työkaluna

- Kannattavan tuotteen suunnittelu ja hinnoittelu

Arviointi

K5- hylätty

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

Palveluliiketoimintaosaaminen (kannattavan tuotteen suunnittelu)

Ennakointiosaaminen (heikot signaalit tuoteosaamisen taustalla)

Tehtävät:

1) Ennakkotehtävä(yksilötehtävä) ja sen purku (20 %)

2) Oppimistehtävä (ryhmätehtävä) (60 %)

3) Annoskorttitehtävä (yksilötehtävä) 20 %

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

  • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
  • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
  • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
  • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)

 Palaa