SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0114 "Mieletön hoppu, hätä ja kiire" - työvälineitä stressinhallintaan, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipilä Maria
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika08.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa liiallisen stressin sekä löytää itselleen sopivia stressinhallintatapoja sekä oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Opintojakson teemoja ovat mm. stressi ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin, omat voimavarat, ajankäytön suunnittelu sekä lepo ja rentoutuminen.

Opintojaksolla lisätään valmiuksia tunnistaa oman elämän stressitekijöitä ja käydään läpi erilaisia menetelmiä stressinhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

8.4.2019 klo 16.30-17 Adobe Connect -perehdytys (niille, joilla ei aiempaa kokemusta AC:stä)

8.4.2019 klo 17-18.30 STRESSMIX - luento AC:ssä

15.4.2019 klo 17-18.30 VOIMAA - luento AC:ssä

29.4.2019 klo 17-18.30 KIIRE HALTUUN- luento AC:ssä

6.5.2019 klo 17-18.30 HENGÄHDYSHETKIÄ - luento AC:ssä

13.5.2019 klo 17-18.30 HYVÄ MINÄ- luento AC:ssä

Esseen palautus Moodleen 31.5.2019

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

STRESSMIX stressin tiedotaminen ja stressin vaikutukset hyvinvointiin

VOIMAA hyvän arjen elementit, muutostarpeet, oman elämän voimavaratekijät

KIIRE HALTUUN ajankäytön suunnittelu

HENGÄHDYSHETKIÄ lepo ja rentoutuminen, omat rajat

HYVÄ MINÄ arvostaminen, armollisuus ja itsemyötätunto

Arviointi

Opintojaksoon liittyvä pohtiva essee luentojen ja välitehtävien pohjalta sekä itsearviointi.

Arviointiastekko: Hyväksytty / Täydennettävä

 In English