SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL55 Englanti, 2.00 op, 53 h
Liiketalouden osaamisen näytöt
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2017-2018
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajatNiemi Hannele, Ovaskainen Antti, Syrjälä Niina
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.04.2018 - 31.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika17.04.2018 - 30.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat englanninkielistä liike- ja talouselämän perussanastoa. Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän yrityskulttuurin merkityksen ja osaat keskustella ja kirjoittaa yhteiskuntaan ja yrityksiin liittyvistä asioista englannin kielellä. Osaat käyttää liiketalouden alan perusterminologiaa englanniksi ja osaat tuottaa englanniksi liiketalouden tekstejä. Kykenet viestimään liiketoimintaympäristössä suullisesti ja havainnollistamaan esitystä tarkoituksenmukaisella tavalla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Englannin kielellä kommunikointi, kirjallinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa eikä kirjoittamasi tekstin rakenne ole asianmukainen. Kirjoittamasi teksti sisältää ymmärtämistä haittaavia kielioppivirheitä.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Kirjoittamasi teksti on sekä ymmärrettävää että sujuvaa, eikä se sisällä sellaisia kieliopillisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä.

Englannin kielellä kommunikointi, suullinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa ja puheessa on virheitä, jotka haittaavat ymmärtämistä. Et ymmärrä kommunikaatiotilanteessa kuulemaasi riittävän hyvin.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Puheesi on selkeää, eikä se sisällä sellaisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä. Ymmärrät kuulemasi hyvin ja osaat reagoida siihen asianmukaisella tavalla.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kirjallinenja videoitu suullinen näyttö. Näytöt on palautettava Moodle-alustalle viimeistään 13.5.2018. Tehtävät ovat saatavilla Moodle-työtilasta kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
ArviointikohdeOsaamisen näyttöHylättyHyväksytty

Englannin kielellä kommunikointi, kirjallinen

Kirjallinen ennakkotetehtävä

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa eikä kirjoittamasi tekstin rakenne ole asianmukainen. Kirjoittamasi teksti sisältää ymmärtämistä haittaavia kielioppivirheitä.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Kirjoittamasi teksti on sekä ymmärrettävää että sujuvaa, eikä se sisällä sellaisia kieliopillisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä.

Englannin kielellä kommunikointi, suullinen

Näyttö

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa ja puheessa on virheitä, jotka haittaavat ymmärtämistä. Et ymmärrä kommunikaatiotilanteessa kuulemaasi riittävän hyvin

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Puheesi on selkeää, eikä se sisällä sellaisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä. Ymmärrät kuulemasi hyvin ja osaat reagoida siihen asianmukaisella tavalla.

 Palaa In English