SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL57 Sopimus- ja yhteisöoikeuden perusteet, 4.00 op, 107 h
Liiketalouden osaamisen näytöt
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2017-2018
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajatNiemi Hannele, Ovaskainen Antti, Syrjälä Niina
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.04.2018 - 30.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika20.04.2018 - 30.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärrät elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Tunnistat eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.

Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet ja osaat soveltaa tietoa käytännön tasolla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Osaat hakea oikeudellista tietoa.

Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Ymmärrät elinkeinon harjoittamiseen ja yritysmuotoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.

Osaat soveltaa perustellen yrityksen perustamiseen, yritysmuotoihin ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.

Ymmärrät sopimusoikeuden merkityksen liiketoiminnassa ja osaat hyödyntää lainsäädäntöä käytännön sovellustilanteissa.

Osaat soveltaa sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntö liiketoiminnassa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttö 19.5.2018

Materiaali
Sisältö
Arviointi
ArviointikohdeOsaamisen näyttöHylättyT1T2H3H4K5

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

NäyttöEt tiedä yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyviä säädöksiä.Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset säädökset. Osaat hakea oikeudellista tietoa.Ymmärrät ja osaat esimerkein kuvata elinkeinon harjoittamiseen ja yritysmuotoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön.Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.Ymmärrät elinkeinonharjoittamiseen ja yritysmuotoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.Osaat soveltaa perustellen kehittävällä otteella yrityksen perustamiseen, yritysmuotoihin ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

NäyttöEt tiedä sopimusoikeuden ja vahingonkorvauksen peruskäsitteitä etkä tunnista liiketoimintaprosesseihin liittyviä sopimusoikeuden säädöksiä.Tunnistat sopimusoikeuden merkityksen liiketoimintaprosessien yhteydessä. Tiedät sopimusoikeuden ja vahingonkorvauksen peruskäsitteet, yleiset periaatteet sekä teoriat.Osaat käyttää sopimusoikeuden ja vahigonkorvauksen peruskäsitteitä. Tunnistat liiketoiminnassa käytettävät sopimukset. Ymmärrät ja osaat soveltaa lainsäädäntöä, yleisiä periaatteita ja teorioita sopimusoikeuden ja vahingonkorvauksen käytönnön tilanteissa.Osaat perustellen soveltaa ja hyödyntää sopimusoikeutta käytännön tehtävissä.

Osaat soveltaa sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntö liiketoiminnassa.

 Palaa In English