SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL1A Ideasta liiketoimintaa, 10.00 op, 267 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajatKorteniemi Paula, Kuisma Tuija, Svanberg Leena, Turpeenniemi Sini
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät keskeiset liiketoimintaprosessit ja keskeiset yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet.
Ymmärrät liiketoimintaprossien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan liiketoiminnan periaatteet. Osaat hyödyntää työskentelyssä erilaisia tietolähteitä sekä osaat tehdä toimivan suunnitelman liittyen yrityksen toiminnan aloittamiseen/kehittämiseen.
Osaat toimia tiimissä aktiivisena jäsenenä sekä reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimijäsenten toimintaa.

Osaat käyttää tehokkaasti ja oikeaoppisesti esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- sekä tekstinkäsittelyohjelmia erilaisissa liiketoiminnan oppimis-, työ- ja projektitehtävissä. Osaat tuottaa liiketalouden yksilöllisiä ja edustavia esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja. Osaat käyttää erilaisia mallipohjia tehtävissä. Osaat siirtää kuvia tietokoneelle ja muokata kuvia kuvankäsittelyohjelman avulla. Osaat ottaa huomioon kuvien käsittelyssä ja tallennuksessa erilaiset käyttötarkoitukset. Osaat testata ja arvioida liiketoiminnan tehtäviin sopivia toimintoja.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Opiskelutaidot

Osaat arvioida osaamistasi ja oppimistapojasi. Osaat hankkia tietoa.

Sinä tunnistat osaamisesi ja oppimistapojesi kehittämiskohteet. Osaat käsitellä ja hyödyntää tietoa ongelmanratkaisussa.

Sinä osaat kehittää osaamistasi ja oppimistapojasi. Osaa arvioida tietoa sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastuullinen toimintatapa

Sinä kykenet ottamaan osittain vastuuta omasta toiminnastasi.

Sinä kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi.

Sinä kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi ja sen seurauksista suhteessa tiimin pelisääntöihin.

Liiketalouden eri osa-alueiden tunnistaminen

Tunnistat liiketoiminnan eri osa-alueet ja liiketoimintaa säätelevää lainsäädäntöä sekä osaat hyödyntää niitä yritystoimintaan liittyvässä tiedonhankinnassa.

Ymmärrät liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksen yritystoiminnassa ja osaat tarkastella yrityksen toimintaa. Osaat selittää yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehtyjä ratkaisuja

Ymmärrät liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksen yritystoiminnassa ja osaat tarkastella kriittisesti yrityksen toimintaa. Osaat perustellusti analysoida yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehtyjä ratkaisuja.

Liiketalouden alan asiakirjat, esitykset ja työkirjat

Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia ohjatusti.

Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia.

Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia mallipohjia.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English