SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoKAMKR72H1 Palliatiivinen hoitotyö, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaErola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.06.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää pallitiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen.

Opiskelija tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset.

Opiskelija tunnistaa keskeisiä eettisiä näkökulmia ja saa valmiuksia saattohoidossa olevan potilaan keskeiseen oirehoitoon ja valmiuksia kohdata saattohoidossa olevan potilaan ja hänen omaisensa.

Sisältö:

Palliatiivinen hoitotyö

Palliatiivisen hoidon järjestäminen

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden hoito

Potilaan ja hänen omaisten tukeminen

Monikulttuurisuus

Opintojakso sisältää alku- ja loppuwebinaarin ja verkko-opinnot, eli voi suorittaa täysin verkossa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

- Opintojakson ajankohta syksy 2018 aikana. Aikataulutustarkentuu elokuussa 2018

- Toteutus yhteistyössä Lapin amk:n ja Kajaanin amk:n kesken verkko-opintoina

- Opintojakso sisältää alku- ja loppuwebinaarin.

-Pedagigistajärjestelyistä vastaa Minna Hökkä minna.hokka@kamk.fi

Materiaali
Sisältö

- Palliatiivinen hoitotyö

- Palliatiivisen hoidon järjestäminen

- Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden hoito

- Potilaan ja hänen omaisesnsa tukeminen

- Monikulttuurisuus

Arviointi
 In English