SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL41 Riskit liiketoiminnassa ja niihin liittyvä sääntely, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatVäyrynen Minna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 15.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet suomeksi ja englanniksi. Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti englannin kielellä kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Tunnet liiketoimintaan liittyvät riskilajit ja riskienhallintaprosessin. Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Sisältö:

 1. Yritysturvallisuuden, riskien ja riskien hallinnan käsitteet suomeksi ja englanniksi
 2. Kokonaisvaltainen turvallisuus ja riskienhallinta yrityksessä ja sen merkitys
 3. Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettiset periaatteet
 4. Vastuullisuus liiketoiminnassa
  1. Sopimusriskit
  2. Hankintaketjut (eri maissa)
  3. Tuotevastuu ja -turvallisuus, kuluttajansuoja (jatko-opintoja kuluttajansuojasta fokuksena vahingonkorvaukset)
  4. maariskit

 5. Ammatillinen viestintä kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä
 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto

Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa. Tunnet riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa ja ymmärrät niiden merkityksen liiketoiminnan johtamisessa.

Viestintä kansainvälisessä työympäristössä

Tunnet yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet englannin kielellä ja osaat viestiä  kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä.

Osaat käyttää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan englanninkielistä  peruskäsitteistöä  ammattitaitoisesti ja viestit ammattialaasi liittyvistä aiheista sujuvasti.

Hallitset yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan englanninkielisen peruskäsitteistön.

Osaat viestiä englannin kielellä työelämän kansainvälisessä ympäristössä  ammattitaitoisesti, sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English