SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL43 Vastuullinen johtaminen ja työyhteisön vastuut ja velvoitteet, 10.00 op, 267 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajatKaihua Heidi, Pälli Petri
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 15.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät organisaation johtamisen osa-alueet ja miten toimintaa johdetaan organisaation, ihmisten ja toimintaympäristön näkökulmista sekä tunnet hyvän hallintotavan keskeiset vaatimukset. Tunnet henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja perusteorioita. Tiedät mitä on turvallisuusjohtaminen ja miten toimintaa johdetaan organisaation kriisitilanteissa.

Tunnet henkilöstösuunnittelun tehtävät ja osaat laatia organisaation henkilöstösuunnitelman. Tiedät henkilöstöturvallisuuteen liittyviä riskejä ja miten turvataan organisaation toiminnalle kriittiset henkilöresurssit. Tunnet henkilöstöturvallisuuteen liittyvän sääntelyn ja tiedät miten ihmisten turvallisuus ja toimintakyky suojataan. Tiedät miten organisaation toimintaa tukevat turvallisuusperiaatteet tulee dokumentoida.

Sisältö:

 1. Organisaation johtaminen
 2. Hyvä hallintotapa
 3. Henkilöstösuunnittelu
 4. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöriskit, osaamisen riskit
 5. Turvallisuus työssä, lainsäädäntö
  1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työsuojelu, yksityisyyden suoja
 6. Kyberturvallisuuden johtaminen
 7. Erityistilanteiden johtaminen
  1. Turvallisuusjohtamisen verkosto
 
Arviointikriteerit

Arvioinnin kohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Organisaation johtamisen ja hyvän hallintotavan osaaminen

Tiedät organisaation johtamisen osa-alueet ja tiedät miten toimintaa johdetaan. Tiedät myös miten toimintaa johdetaan organisaation kriisitilanteissa. Tiedät hyvän hallintotavan vaatimukset.

Tiedät ja osaat kuvata johtamisen osa-alueet ja miten toimintaa johdetaan. Tunnet hyvän hallintotavan vaatimukset ja toimintatavat.

Ymmärrät johtamisen ja hyvän hallintotavan vaatimukset, toimintatavat ja merkityksen organisaation menestykselle.

Henkilöstösuunnittelun, henkilöstön suojaamisen ja turvaamista koskevan sääntelyn osaaminen

Tiedät henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä. Tiedät henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön turvaamisen tehtävät sekä henkilöstöön liittyvät riskit. Osaat laatia organisaation henkilöstösuunnitelman.

Tunnet henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä ja osaat huomioida sen   henkilöstöhallinnon suunnittelussa. Tiedät  henkilöstöön liittyvät riskit ja tiedät miten varautua niihin.

Hallitset henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä laajasti ja osaat kattavasti huomioida sen henkilöstöhallinnon suunnittelussa. Tiedät henkilöstöön liittyvät riskit ja osaat varautua niihin.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali

Kauhanen, J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro Oy. Helsinki. (Myös e-kirjana.)

Sorainen, A. 2018. SORI - Johtajuus ja julkisuus kriisisä. Alma Talent.

Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä.

Sisältö

Sisältö:

 1. Organisaation johtaminen
 2. Hyvä hallintotapa
 3. Henkilöstösuunnittelu
 4. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöriskit, osaamisen riskit
 5. Turvallisuus työssä, lainsäädäntö
  1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työsuojelu, yksityisyyden suoja
 6. Kyberturvallisuuden johtaminen
 7. Erityistilanteiden johtaminen
  1. Turvallisuusjohtamisen verkosto
Arviointi

Hylätty - Hyväksytty T 1 - K 5

 Palaa In English