SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL44 Digitaalisen toimintaympäristön suojaaminen ja kyberturvallisuus, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatKärki-Koskinen Pirjo, Teeriaho Jouko
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 15.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tiedät tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttöön liittyvät riskit. Tiedät miten tietojärjestelmä-, tietoaineisto-, tietoliikenne-, käyttö- ja tilaturvallisuus suojataan ja miten suojausta ja järjestelmien toimintaa valvotaan. Tiedät miten EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan kohdeorganisaation käytäntöön. Tiedät miten toimia tietoturvarikkomusten seurausten korjaamisessa ja vahinkojen minimoimisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ymmärrät tietoturvan merkityksen organisaatiolle ja yhtenä kilpailutekijänä.

Sisältö:

  1.   fyysinen tietoturvallisuus
  2.   tekninen tietoturvallisuus
  3.   kyberturvallisuus
  4.   GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus
 
Arviointikriteerit

Arvioinnin kohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Tietojärjestelmien, tietoaineistojen ja tilojen suojaaminen  ja sen  merkitys organisaatiolle

Tiedät mitä vaatimuksia tietoturva ja tietosuoja asettavat tietojärjestelmille ja niiden käytölle ja tiedät miten tietojärjestelmät, tietoaineistot ja niiden käytöt suojataan. Tiedät tietoturvan yleismerkityksen organisaation kannalta ja tiedät miten tehdään tietoturvan loukkauksia koskevat ilmoitukset viranomaisille.

Tiedät miten ennakoida tietojärjestelmiin ja tilaturvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Tiedät miten suunnitella ja käyttää toimivia turvaratkaisuja suojaamisessa. Ymmärrät ICT-toimintojen sujuvuuden ja turvaamisen merkityksen organisaation toiminnalle. Tiedät miten tehdään yhteistyötä virnaomaisten kanssa kyberuhkien toteutuessa.

Tiedät miten suunnitella ja suojata tietojärjestelmät, tilat ja laitteet teknisesti ja ohjelmallisesti tehokkaasti sekä miten valvoa toimintaa ja korjata vikatilanteita. Kyberuhkien toteutuessa tiedät miten tehdä yhteistyötä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. Ymmärrät ICT:n tarjoamat mahdollisuudet ja kokonaismerkityksen organisaatiolle.

Tietoverkkojen käytön riskit

Tiedät tietoverkkojen käyttöön liittyviä riskejä ja osaat suojautua niitä vastaan teknisesti ja ohjelmallisesti.

Tiedät miten ennakoida ja suojautua tietoverkkojen kautta tuleviin riskeihin ja miten suunnitella tarkoituksenmukaisia ratkaisuja tietoverkkojen käytön ja kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

Tiedät miten käyttää riskinhallintatekniikkoja tietoverkkojen käyttöön ja tiedät miten turvata tietoverkkojen käytöt uhkia vastaan sekä miten ohjeistaa käyttäjiä turvalliseen tietoverkkojen käyttöön.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osat 1-3: Adobe Connect luennot.   Etätehtäviä Moodlessa

Materiaali

Osat 1- 3: Luentomateriaali Moodlessa (sisältää myös linkkejä tietoturvasivustoihin verkossa)

Sisältö

Osat 1- 3:  * Organisaation tietoturvatyön perusteet ja dokumentit (mm. tietoturvasuunnitelma)

                  * Tekninen tietoturva : tietoliikenteen ja tietokantojen suojaustekniikat

Arviointi

Osat 1- 3: Arviointi perustuu Moodleen palautettaviin etätehtäviin.

 Palaa In English