SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL46 Riskeihin varautuminen, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 22.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät riskienhallinnan osana yrityksen prosesseja ja laatujärjestelmää. Tiedät yrityksen elinkaareen liittyviä riskejä ja niihin varautumisen keinoja. Osaat huomioida toimialakohtaiset turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja –vaatimukset.

a. riskienhallinta osana prosesseja ja laatujärjestelmää

tuotanto, tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetus, varastointi

laatu

digitalisaation mahdollisuudet ja uhat

b. elinkaaren liittyvät riskit

c. riskikartat

d. riskienhallinnan keinoja

sopimukset

vakuuttaminen

omavalvonta

osaamisen varmistaminen

riskien seuranta- ja raportointi

e. toimialan turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja –vaatimukset

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Riskienhallinta yrityksen prosesseissa eri elinkaaren vaiheissa ja niihin varautuminen eri toimialoilla

Tiedät yrityksen eri prosesseihin ja elinkaareen liittyviä riskejä.

Tunnistat keinoja varautua riskeihin ja tiedostat toimialan vaikutuksen riskienhallinnassa.

Tiedät ja osaat kuvata sekä arvioida yrityksen prosesseihin ja elinkaareen liittyviä riskejä.

Tiedät ja osaat kuvata riskienhallinnan keinoja toimialan huomioiden.

Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen prosesseissa ja elinkaaren vaiheissa.

Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle ja osaat arvioida eri keinojen soveltuvuutta ja riittävyyttä.

 
Pedagogiset järjestelyt

luennot AC, harjoitukset, kurssitehtävät

Materiaali

Luentomateriaali, riskienhallinnan työkalut, internet-linkit

Sisältö
Arviointi
 Palaa In English