SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL47 Talouden, verotuksen ja insolvenssioikeuden osaaminen, 10.00 op, 267 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTurpeenniemi Sini
Muut opettajatLämsä Tia
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2019 - 01.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 10 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät liiketoimintaan liittyvät taloudelliset riskit ja osaat talouden suunnittelussa varautua niiden toteutumiseen. Osaat lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja ohjeita noudattaen tehdä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kirjanpidon. Tunnet kirjanpidon keskeiset erityiskysymykset sekä osaat laatia tilinpäätöksen ja suunnitella yrityksen verotuksen. Tunnet verotusmenettelyn, muutoksenhaun ja verotukseen liittyvät riskit. Osaat suunnitella ennakoiden yrityksen taloutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hallitset investointien suunnittelun ja tunnistat investointien, tuottojen ja rahoituksen riskit. Tiedät miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa. Tunnet yrityksen maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön sekä perintä-, velkasaneeraus- ja konkurssimenettelyn.

Sisältö:

a. Talouden riskit

b. Kirjanpidon erityiskysymykset, verotuksen suunnittelu, verotuksen riskit, rahoitukseen liittyvät riskit

c. Sisäinen laskentatoimi

Talouden ennakoiva suunnittelu

Budjetointi

Investointeihin liittyvät riskit, tuotekehitys, taantumat, kurssierot, muut ennakoimattomat tilanteet

d. Insolvenssioikeus

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Kirjanpidon ja verotuksen osaaminen

Tunnet yrityksen kirjanpidon keskeiset erityiskysymykset ja tiedät verotukseen ja verotuksen muutoksenhakuun liittyvän lain säädökset ja menettelyt.

Tunnet verotukseen liittyvät riskit.

Osaat laatia yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä tunnet verotuksen säännökset ja osaat soveltaa niitä.

Osaat suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätöksen ja verotuksen huomioiden verotukseen liittyvät riskit.

Sisäisen laskentatoimen osaaminen

Osaat suunnitella yrityksen budjetin sekä investoinnit. Tunnistat niihin liittyvät keskeiset riskit.

Hallitset yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.

Osaat vertailla ja arvioida erilaisia budjetointiin, investointeihin ja rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Osaat kriittisesti arvioida  laatimiesi laskelmien oikeellisuuden ja niihin liittyvät riskitekijät.

Insolvenssioikeuden osaaminen

Tunnet yritysten maksukyvyttömyyteen liittyviä järjestelyjä koskevat säädökset sekä varallisuustäytäntöönpanoja koskevat erilaiset menettelyt ja niitä toteuttavat viranomaiset.

Tiedät miten keskeisiä maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä sovelletaan eri tilanteissa.

Hallitset maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevat säädökset. Tiedät miten varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä ja menettelytapoja hoidetaan käytännön maksukyvyttömyystilanteissa ja niiden merkityksen liiketoiminnalle.

 
Pedagogiset järjestelyt

100% itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Luentonauhoitteet

Tiedonhankinta itsenäisesti

OhjaustaAC:ssa tarpeen mukaan

Materiaali

- Moodlen materiaali

- Luentonauhoitteet

- Niemi, Marja-Leena(2014)Luotto-oikeus: luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti (mainituin osin); teos löytyy myös verkkokirjana (tämä luettava myös tenttiin)

- Saaranen, P. &al.(2017 tai vanhempi): Liike-elämän matematiikka(tehtävät)

- Tomperi, S (2019 tai vanhempi): Kehittyvä kirjanpitotaito. tekstikirja ja harjoituskirja(tehtävät harjoituskirjasta)

Muut opettajien ilmoittamat materiaalit.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

- Tomperi, S. (2019 tai vanhempi): Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu

- Tomperi, S.: (2019 tai vanhempi): Käytännön kirjanpito (tekstikirja ja harjoituskirja)

Sisältö
Arviointi

Tuotosarviointi

  • Yhteinen tentti: juridiikkaja laskelmia, 30p 

  • Kirjanpidon tehtävä (Excel / Netvisor) 20p

  • Oppimispäiväkirjajuridiikan osalta (luennot ja case-tapausten analysointi) 10p 

kaikista tehtävistä on saatava50% pisteistä

 Palaa In English