SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL49 Innovaatiot ja immateriaalioikeus, 10.00 op, 267 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatLajunen-Tuokko Ulla, Vähäkuopus Mari
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja tiedät, miten pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan luomisessa. Osaat tuotteistaa tuote- tai palveluidean ja tunnistaa sen vaatimat resurssit.

Tiedät innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot. Tiedostat immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa sekä kilpailuoikeudellisesti. Tiedät immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Ymmärrät mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan ja osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla.

Sisältö:

a. Innovaatio-osaaminen

Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen

Osaa etsiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Tuotteistaminen

b. Yrittämisen osaaminen

Opiskelija osaa toimia yrittäjämäisellä tavalla

Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää pohjoisen liiketoimintamahdollisuuksia.

c. Immateriaalioikeus

Tekijänoikeus, patentti ja hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallisuoja, toiminimisuoja

Salassapitoon liittyvät sopimukset

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Kansainväliset kysymykset

Lisenssikysymykset

Immateriaalioikeuksien loukkaaminen

IPR-strategia

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Innovointimenetelmien hallinta

Toimintaympäristötiedon soveltamistaidot

Yrittäjyysosaaminen

Tuotteistamisen osaaminen

Tiedät innovointimenetelmien prosessin ja miten tuote- ja palveluideat tuotteistetaan sekä tunnistat ideoiden toteuttamisen vaatimat resurssit.

Tiedät yrittäjältä edellytettävät valmiudet.

Osaat soveltaa innovointimenetelmiä ja tuotteistaa tuote- tai palveluidean sekä perustella toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen.

Osaat kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.

Tunnistat yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaat arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

Immateriaalioikeuden osaaminen

Tiedät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn sekä tiedostat immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa ja niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Ymmärrät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot ja tiedät miten niitä sovelletaan eri tilanteissa. Ymmärrät immateriaalioikeuksien ja niiden loukkaamisen seuraukset liiketoiminnassa.

Osaat huomioida immateriaalioikeudet innovaatioprosessissa ennakoiden, kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti. Osaat hallinnoida ja hyödyntää immateriaalioikeuksia eri tilanteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English