SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M19S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML24 Palveluliiketoimintaosaaminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaHirvaskari Milla
Muut opettajatNisula Sari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 18.03.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa kuvata erilaisia matkailualan liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Opiskelija kehittää valmiuksiaan yrittäjyyteen.

Lukukausiteema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti, monipuolisesti ja perustellusti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti perustellen.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä osittain. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja osittain.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä heikosti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja heikosti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän ei osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

 
Pedagogiset järjestelyt
  • osallistuminen yritystilaisuuksiin, yritysvierailut, yrittäjäkäynnit
  • opiskelijan oman liikeidea-aihion konseptointi
Materiaali
Sisältö
  • erilaiset matkailualan liiketoimintamallit ja prosessit konseptoinnin näkökulmasta yritys-, verkosto- ja kohdetasolla
  • liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet:
    ansaintalogiikka, toimintaympäristön tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, arvoverkot ja -ketjut
  • kausiluonteisuus, vastuullisuus ja riskienhallinta matkailuliiketoiminnassa
  • yrittäjyysajattelu ja omien valmiuksien tunnistaminen
Arviointi
 Palaa