SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M19S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML40 Urasuunnittelu ja osaamisen brändäys, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajatAngeria Mervi, Syväjärvi Tuija
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2022 - 18.03.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa arvioida matkailualan osaamis- ja kehittämistarpeita ja omaa osaamistaan kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija hyödyntää suunnitelmallisen verkkoviestinnän mahdollisuuksia verkostoitumisessa, oman osaamisensa markkinoinnissa sekä työnhaussa.

Lukukausiteema: Kehittävä verkostoissa toimiminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita kattavasti ja perustellusti. Opiskelija osaa suunnitella omaa työuraansa perustellusti ja kehittävästi. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisensa markkinoinnissa monipuolisesti ja innovatiivisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita kattavasti. Opiskelija osaa suunnitella omaa työuraansa perustellusti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisen markkinoinnissa monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. Opiskelija osaa suunnitella omaa työuraansa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisen markkinoinnissa.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita pääpiirteissään. Opiskelija osaa suunnitella omaa työuraansa pinnallisesti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisensa markkinoinnissa pääpiirteissään.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita vähäisesti ja tarvitsee paljon tukea. Opiskelija ei osaa suunnitella omaa työuraansa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisensa markkinoinnissa heikosti ja tarvitsee paljon tukea.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. Opiskelija ei osaa suunnitella omaa työuraansa. Opiskelija ei osaa käyttää erilaisia työvälineitä oman osaamisensa markkinoinnissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa