SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M19S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML41 Kehittävä opinnäytetyö ja asiantuntijaviestintä, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajatAngeria Mervi, Häikiö Sisko, Liimatta Matti, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2022 - 18.03.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee kehittämistyön periaatteita ja restonomin opinnäytetyölle asetetut tavoitteet. Hän saa valmiudet oman opinnäytetyön aiheen jäsentämiseen ja osaa hankkia, käsitellä ja arvioida aiheeseen soveltuvaa tietoa. Hän osaa viestiä ammattialasta ja aiheestaan eri kohderyhmille.

Lukukausiteema: Kehittävä verkostoissa toimiminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita kattavasti ja monipuolisesti sekä esittää perusteluja ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa hankkia ja käsitellä aiheeseen soveltuvaa tietoa erilaisista kirjallisista ja sähköisistä lähteistä monipuolisesti ja kattavasti sekä arvioida tiedon luotettavuutta perustellusti ja kriittisesti. Opiskelija osaa kuvata ja jäsentää työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä perustellusti ja innovatiivisesti. Opiskelija osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta ja käyttää eri viestintäkeinoja asiantuntevasti, selkeästi ja luotettavasti eri kohderyhmille.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita kattavasti sekä esittää ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa hankkia ja käsitellä aiheeseen soveltuvaa tietoa erilaisista kirjallisista ja sähköisistä lähteistä monipuolisesti sekä arvioida tiedon luotettavuutta perustellusti. Opiskelija osaa kuvata ja jäsentää työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä perustellusti. Opiskelija osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta ja käyttää eri viestintäkeinoja selkeästi ja luotettavasti eri kohderyhmille.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita.

Opiskelija osaa hankkia ja käsitellä aiheeseen soveltuvaa tietoa erilaisista kirjallisista ja sähköisistä lähteistä sekä arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija osaa kuvata ja jäsentää työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä. Opiskelija osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta ja käyttää eri viestintäkeinoja eri kohderyhmille.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita pinnallisesti. Opiskelija osaa hankkia ja käsitellä aiheeseen soveltuvaa tietoa erilaisista lähteistä pinnallisesti. Tiedon luotettavuuden arviointi on pinnallista. Opiskelija osaa kuvata työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä. Opiskelija osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta ja käyttää eri viestintäkeinoja eri kohderyhmille pääpiirteissään.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita. Opiskelija osaa hankkia ja käsitellä aiheeseen soveltuvaa tietoa erilaisista lähteistä heikosti ja tarvitsee paljon tukea tiedonhankinnassa. Tiedon luotettavuuden arviointi on vähäistä. Opiskelija osaa kuvata työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä pääpiirteissään ja tarvitsee paljon tukea aiheen jäsentämiseen. Opiskelija osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta ja käyttää eri viestintäkeinoja eri kohderyhmille, mutta tarvitsee paljon tukea.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata kehittämistyön ja kehittävän opinnäytetyön periaatteita ja osa-alueita. Opiskelija ei osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa. Opiskelija ei osaa kuvata ja jäsentää työelämän ongelmia, haasteita ja ilmiöitä. Opiskelija ei osaa viestiä ammattialasta ja aiheesta eri kohderyhmille. Opiskelija ei osaa käyttää eri viestintäkeinoja eri kohderyhmille.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa