SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL31 Innovaatiot ja yrittäjyys , 10.00 op, 267 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, yhteistoteutus R31L17S kanssa/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaTolvanen Anne
Muut opettajatMölläri Jorma
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomisessa. Ymmärrät mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan ja osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla.

Opiskelijat haastatellaan ennen opintojakson alkamista heidän yrittäjyysvalmiuksiensa selvittämiseksi.

 
Arviointikriteerit

Opintojaksossa arvioitavia kompetensseja:

Innovaatio-osaaminen

  • Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • Osaa etsiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittämisenosaaminen

  • Opiskelija osaa toimia yrittäjämäisellä tavalla
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää pohjoisen liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien hallinta

Toimintaympäristötiedon soveltamistaito

Yrittäjyysosaaminen

Hallitsee innovointimenetelmien prosessin ja tunnistaa tulokset sekä osaa hankkia niihin liittyvää toimintaympäristötietoa.

Osaa ottaa kantaa tulosten liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.

Tietää yrittäjältä edellytettävät valmiudet ja osaa selittää niiden merkityksen.

Osaa perustella tulosten toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.

Tunnistaa, mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Osaa hyödyntää innovointimenetelmiämahdollisuuksien kartoittamiseen.

Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.

Tunnistaa yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaa arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English