SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M168 Onnistunut tapahtuma, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaPyhäjärvi Jenni
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm12.09.2018 - 24.10.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika29.08.2018 - 11.09.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso tarjotaan sekä Lapin AMK:n (5op) että KAMK:n (3op) opiskelijoille. Tiivis teoreettinen tietopaketti tapahtuman järjestämiseen.

Virtuaalitoteutus, AC -luennot, tentti, itsearviointi.

Syksyn AC-kontaktit:

 • vk 37 ke 12.9. klo 10-12

 • vk 38 ke 19.9. klo 10-14

 • vk 39 ke 26.9. klo 10-14

 • vk 40 ke 3.10. klo 10-14

 • vk 40 pe 5.10. klo 13-15

 • vk 41 pe 12.10. klo 12-15

 • vk 43 ke 24.10. klo 10-12

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisältö
 • Tapahtumajärjestämisen tietoperustaa

 • Tapahtumatypologiaa ja tapahtumatyypit

 • Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus

Arviointi

Kokonaisarviointi asteikolla 0-5.

 • Verkkotentti 0-5
 • Itse- ja vertaisarviointi hyväksytty-hylätty

Osallistumisen aktiivisuusaste vaikuttaa korottavasti/laskevasti

Kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä ansiokkaasti tenttivastauksissa (monipuolisesti ja reflektiivisesti). Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille ja osoittaa reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä tentissä. Opiskelija osallistuu aktiivisestiluennoille ja osoittaa reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa suurimmaksi osaksi toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut pääosin tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä osittain tai ei laisinkaan tentissä. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti luennoille ja osoittaa jonkin verran tai ei lainkaan reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hylätty/täydennettävä (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti kaikkia vaadittuja oppimistehtäviä, jotka on mainittu edellä.

 Palaa