SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK52K16S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K6231 Tuotekehitys, 3.00 op, 80 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKoskimäki Marko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

15.4.2019 / 13.5.2019 / 3.6.2019

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija oppii tuntemaan tuotekehityksen merkityksen tuotesuunnittelun eri vaiheissa sekä sen taloudellisen merkityksen yrityksen toiminnalle. Kurssilla käydään läpi tuotekehitysprosessin eri vaiheet, laadun merkitys tuotekehityksessä, tuotekehitysprojektin ohjaus, teollisoikeuksien merkitys tuotekehityksessä sekä luovan työn menetelmät tuotekehityksen apuna.

 

 
Arviointikriteerit

Arviointi 0 - 5. Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustyöhön. T1: Opiskelija osaa ohjatusti käyttää opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Osaamisessa on selvästi puutteita. H3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Syventävä osaaminen puuttuu. K5: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opintojaksolla opittuja asioita käytännössä sekä käyttää niitä uusissa asiayhteyksissä. Opiskelija kykenee vahvaan itsenäiseen työskentelyyn opintojaksolla opittujen asioiden pohjalta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähi- ja verkko-opetus, harjoitustyö sekä tentti.

Opetuskielenä käytetään pääosin englantia jos ryhmässä on opiskelijoita Suomen ulkopuolelta.

Materiaali

Materiaali Moodlessa - esitysaineisto suomeksi sekä englanniksi.

Kirjallisuus:

-Welin, Vilhelm: Tuotekehityksen käsikirja

- Hietikko Esa: Tuotekehitystoiminta

- Solatie, Mäkeläinen: Ideasta innovaatioksi - Luovuus hyötykäyttöön

Sisältö

- Johdanto tuotekehitykseen

- Tuotekehitysprossin eri vaiheet

- Laadun merkitys tuotekehityksessä

- Tuotekehitysprojektin ohjaus

- Teollisoikeuksien merkitys tuotekehityksessä

- Luovan työn menetelmät tuotekehityksen apuna

Arviointi

Arviointi painottuu 40% harjoitustyöhön, 40% tenttiin ja 20% osallistumisaktiivisuuteen opetustilanteissa.

Arvosana:

5 Tentti 45-50p, harjoitustyö(t) erinomaisia

4. Tentti 35-44p, harjoitustyö(t) hyviä

3 Tentti 25-34p, harjoitustyö(t) hyviä

2 Tentti 15-24p, harjoitustyö(t) tyydyttävä

1 Tentti 10-14p, harjoitustyö välttävä

Hylätty/kesken: tenttipisteet alle 10 / harjoitustyö puutteellinen tai palauttamatta

 In English