SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK52K16S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K6231 Tuotekehitys, 3.00 op, 80 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKoskimäki Marko
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija oppii tuntemaan tuotekehityksen merkityksen tuotesuunnittelun eri vaiheissa sekä sen taloudellisen merkityksen yrityksen toiminnalle. Kurssilla käydään läpi tuotekehitysprosessin eri vaiheet, laadun merkitys tuotekehityksessä, tuotekehitysprojektin ohjaus, teollisoikeuksien merkitys tuotekehityksessä sekä luovan työn menetelmät tuotekehityksen apuna.

 

 
Arviointikriteerit

Arviointi 0 - 5. Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustyöhön. T1: Opiskelija osaa ohjatusti käyttää opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Osaamisessa on selvästi puutteita. H3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Syventävä osaaminen puuttuu. K5: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opintojaksolla opittuja asioita käytännössä sekä käyttää niitä uusissa asiayhteyksissä. Opiskelija kykenee vahvaan itsenäiseen työskentelyyn opintojaksolla opittujen asioiden pohjalta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähi- ja verkko-opetus, harjoitustyö

Materiaali

Materiaali Moodlessa

Sisältö

- Johdanto tuotekehitykseen

Arviointi
 Palaa In English