SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL61 Liiketoimintaosaaminen ja kansantalous, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika24.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää yrityksen liiketoimintaprosessit ja osaa hankkia ja hyödyntää tietoa liiketoimintaympäristöstä. Opiskelija osaa kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet ja osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Hän ymmärtää yritystoiminnan ja kansantalouden välisen yhteyden ja osaa hyödyntää tätä tietoa liiketoiminnan suunnittelussa.

 
Arviointikriteerit

ARVIOINTIKOHDE

Hylätty

1

2

3

4

5

Liiketoimintaympäristön ja –prosessien sekä kansantalouden perusteiden osaaminen

Opiskelija ei osaa hahmottaa liiketoimintaympäristöä ja yrityksen ydinprosesseja.

Hän ei osaa kansantalouden peruskäsitteitä eikä hänellä ole käsitystä kansantalouden ja yritystalouden välisestä yhteydestä.

Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan ydinprosesseja ja tietää alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet. Hän tietää kansantalouden ja yritystalouden peruskäsitteet ja –rakenteet.

Opiskelija tietää liiketoiminnan ydinprosessit ja alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet. Opiskelija tunnistaa kansantalouden perusrakenteet, tietää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija tietää kansantalouden ja yritystalouden välisen yhteyden.

Opiskelija ymmärtää alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja niiden merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija ymmärtää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Opiskelija osaa analysoida toimintaympäristöä liiketoiminnan suunnittelussa. Hän ymmärtää kansantalouden käsitteet ja mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija ymmärtää miten kansantalouden nykytila ja kehitys vaikuttavat yritystoimintaan.

Opiskelija osaa hyödyntää tietoa liiketoimintaympäristöstä, kansantalouden nykytilasta ja kehityssuunnista liiketoiminnan suunnitteluun ja analysointiin.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus:

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankittua osaamista. Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Näyttö näyttöpäivänä 16.3.2019 tai muulla yksilöllisesti sovitulla tavalla.

Materiaali

Ei erillistä materiaalia.

Näytön ohjeet ja tarkemmat tiedot Moodle-alustalla

Sisältö
Arviointi

Näyttöpäivänäsuoritettu näyttö arvioidaan hyl/1-5. Muu näyttö H/hyl

 In English