SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S17S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK53SL143 Sähkökoneet, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaPetäjäjärvi Aila
Muut opettajatKukkola Marko, Ruottu Martta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 20.01.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät 03.06.2019 klo 16:30-19:30, 13.09.2019 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi)
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opiskelija on perehtynyt erilaisiin sähkökoneisiin ja niiden ominaisuuksiin, valintaan, kytkentöihin ja toimintaa. Opiskelija osaa laskea sähkökoneiden eri ominaisuuksia ja toimintasuureita. Opiskelija tuntee muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden ominaisuudet ja osaa valita sopivan sähkökoneen lisävarusteineen eri käyttökohteisiiin. Opiskelija tuntee sähkökoneiden kytkennät ja osaa mitata niiden eri ominaisuudet ja toimintasuureet. Opiskelija perehtyy komivaihemuuntajien, tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneiden käyttöön ja kytkentöihin turvallisesti laboratorioympäristössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Teaching through dialogue ( lectures)

Exercises

Self-learning assignments

Independent studing

Materiaali

Electric Machinery, sixth edition; A.E. Fitzgerald, Charles Kingleys Jr., Stephen D. Umans

ABB motors and generators manual

Laboratory work instruction, equipment's specification and manuals

Teacher's notes

Sisältö

Student will be familiar with various electrical machines and their features, choice, couplings and operation. Student is able to calculate the various features and operating conditions of electrical machines. Student knows the properties of transformers and rotating electrical machines and is able to choose an appropriate electric machine with accessories for different applications. Student knows the connections of electrical machines and can measure their different characteristics and operating conditions. Student is familiar with the use and connection of DC direct current transformers, direct current, synchronous, asynchronous, permanent magnet and reluctance machines in a laboratory environment.

- Three phase transformers, structure, principle, features,dry and oil filled transformers, accessories, protection, applications

- Motors and generators, structure, principles, features, applications

- AC machine: induction machine, permanent magnet machine, synchronous machine, reluctance motor

- DC-machine

 • Kolmivaihemuuntajat

  • toimintaperiaate, ominaisuudet, sijaiskytkentä

  • teho, muuntosuhde

  • tyhjäkäyntikoe, oikosulkukoe

  • jännitteen alenema, jännitehäviö

 • Pyörivät sähkökoneet

  • generaattorin ja moottorin toimintaperiaate

  • tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneet

  • ominaisuudet, sijaiskytkentä

  • teho, hyötysuhde, tehokerroin, energiatehokkuus, käyttötavat

  • momentti

  • verkkoon tahdistus ja tehokertoimen säätö

  • tyhjäkäynti- ja oikosulkukokeet ominaisuuksien määrittämiseen

 • Laboratoriotyöt ja niistä laadittavat työselostukset aihepiiriin liittyen

Arviointi

Grade from 0 to 5.

Scale 4-5, Student demonstrates a very good topic of understanding and understanding and is able to apply the lessons learned in practical exercises. The student works self-directed and can acquire the information they need in the exercises. The student has completed the exercises and exercises as well as the exam.

Scale 3,Student demonstrates a good subject knowledge and understanding and is able to calculate the electrotechnical properties of machines by using their knowledge quite independently. The student has completed the exercises and exercises as well as the exam.

Scale 1-2, Student demonstrates a reasonable understanding and understanding of the themes of the topic. Students need guidance on calculating electrotechnical properties of machines and performing exercises. The student has completed the exercises and exercises as well as the exam. Missing performance will affect your rating.

Fail, Missings for exercises, laboratory exercises or exams, absenteeism.

 In English