SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S17S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK53SL144 Sähkökäytöt ja automaatio, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaEtto Jaakko
Muut opettajatPaaso Matti, Ruottu Martta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm28.01.2019 - 03.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 28.02.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät 17.05.2019 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi), 13.09.2019 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi), 11.10.2019 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi)
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämys erilaisista sähkömoottorikäytöistä, niiden mitoituksesta ja valinnasta eri käyttökohteisiin sekä sähkökäyttöjen automaation toteuttamisvaihtoehdoista. Opiskeija on perehtynyt suoriin moottorikäyttöihin, älykkäisiin moottorilähtöihin, taajuusmuuttajakäyttöihin ja servokäyttöihin niin toimintaominaisuuksien kuin suunnittelun kannalta. Opiskelija tuntee sähkökäyttöjen toiminnan ja parametrisoinnin käytännössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • exercises and laboratory works in laboratory

 • design tasks:selection of electric drives

 • design tasks:electrical and automation drawings

 • lectures and exercises

 • team works

 • exam

Materiaali
 • Standards (Europian, Finland, Industry,..)
 • Manufactures documents (ABB, Siemens, Danfoss/Vacon, Schneider)
 • books, manuals and internet documents
 • Laboratory work documents
 • Moodle and internet
 • Some material in finnish for Finnish students
 • Soveltuvin osin SFS-käsikirja 16: Moottorilähtöjen vakiokytkennät enintään 1000V jännitteelle v.1978, v.1990, v2003, SFS-käsikirja 56 Prosessiteollisuuden sähkötunnusjärjestelmä v 1984, Kirjoja soveltuvin osin Teollisuuden sähkökäytöt Hietalahti Lauri, Säädetyt sähkömoottorikäytöt Hietalahti Lauri, osia kirjasta Sähkömoottorikäytön digitaalinen ohjaus (Niiranen Jouko), Laitevalmistajien teknistä materiaalia ja esitteitä (Vacon ja ABB taajuusmuuttajat), Sähkömoottorikäytön mitoitus. Muuta materiaalia ilmoitetaan myöhemmin.
Sisältö
 • Basics of Power Electronics
 • Basics of Components in Power Electronics
 • Basics of Electric Drives
 • Basics of electrification and automation of electric dirves
 • Control of Electric drives (ABB, Danfoss/Vacon, altivar, siemens)
 • Practical work in laboratories (Vacon NXP, ABB 800, ABB 850, ...), connections and control (panel, I/O, PC, DCS, PLC)
 • design tasks and examples
 • protection and control of electric drives with full load
 • Automation of motors and electrical drives (MCC, PLC, HMI, speed control, torque control, Measurements, efficiency)
Arviointi

Assesment (0-5)

Process and results, working (personal and in teams), documentation, activity, exercises and laboratory works, exam.

 In English