SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72H17S/Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702HL27 Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTohmola Anniina
Muut opettajatArolaakso Sari, Korhonen Heidi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika08.04.2019 - 31.08.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät. Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä. Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia

 • Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset
 • Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä
 • Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi

Gerontologinen hoitotyö

 • Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
 • Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito
 • Ikääntyneen vammaisen hoitotyö
 • Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä
 • Palliatiivinen hoitotyö
 • Saattohoitotyö

Kotisairaanhoito

 • Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen
 • Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia
 • Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa

Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä

Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä

Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä

Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä. Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.

Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä. Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.

Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.

Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä

Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä

Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.

Tiedät palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä

Sovellat saattohoitotyön periaatteita ja hyödynnät ohjattuna palliatiivisen hoitotyön menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa

Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä palliatiivisen hoidon suosituksia.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opetus toteutuu lähiopetuksesta, tehtävistä, Kummi-seniori-työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5

 Palaa In English