SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72H17S/Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702HL35 Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaKari Helena
Muut opettajatKehus Eija, Kivipuro Henna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat toteuttaa näyttöön perustuvia terveyttä edistäviä ja voimavaralähtöisiä menetelmiä yksilön ja perheen hoitotyössä. Osaat määritellä, suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnille.

Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristössä. Ymmärrät potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteiden merkityksen hoitotyössä. Osaat kuvata harjoittelupaikkasi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Osaat käyttää lähi-, etä-, verkko- ja liikkuvia palveluja harjoitteluympäristössä. Osaat reflektoida ammatillista osaamistasi.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English