SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72H18S/Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702HL25 Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaPietiläinen Hannele
Muut opettajatVilen Pipsa
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.06.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Teemat ja keskeiset sisällöt

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö

  • Positiivinen mielenterveys
  • Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

  • Mielenterveyshoitotyön tavoitteet, hoitomuodot ja niihin liittyvät menetelmät, hoitosuhteen luonne ja elementit
  • Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
  • Päihdehoitotyön erityispiirteet
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.

Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaanTuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luento

Keskusteleva opetus

Workshop-työskentely simuloiden

Mahdollinen asiantuntijavierailu

Materiaali

Mielenterveyshoitotyö: Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert

Päihdehoitotyö: Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius

Moodle-materiaali ja tunnilla jaettu materiaali

Sisältö
Arviointi

Tentti arvoidaan 1-5

Kirjallinen reflektiotehtävä hyväsytty-hylätty

 Palaa In English